ประวัติศาสตร์ทุ่งคาฮาเบอร์

START

CaptionMiles

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่มาเป็นเวลากว่า 110 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดยกัปตัน เอ็ดเวิร์ด ที ไมล์ส
ชาวออสเตรเลียผู้ก่อตั้งงบริษัทฯ ซึ่งได้เริ่มมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการทำเหมืองแร่ของชาวจีนที่ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2448 จึงได้พัฒนาเครื่องมือและลงทุนในการทำธุรกิจนี้

พ.ศ. 2449

07 เริ่มก่อตั้งบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์  จำกัด (มหาชน)  โดย กัปตัน เอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมลส์ นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์นั้น ได้เป็นผู้นำในการเริ่มใช้เทคโนโลยีเรือขุดแร่ดีบุกเป็นรายแรกของประเทศไทย และนับเป็นรายแรกของโลก  กัปตัน เอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมลส์ ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ดีบุกในอ่าวภูเก็ตจากรัฐบาลไทย ต่อมาได้เพิ่มกำลังการผลิตแร่ดีบุกโดยเพิ่มเรืออีก 7 ลำ ครอบคลุมการสำรวจและดำเนินการในทะเลเขตภูเก็ตในบริเวณ อ่าวฉลอง อ่าวบางเทา และอ่าวภูเก็ตพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรครอบคลุมเนื้อที่กว่า 6,205 เอเคอร์  ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกอย่างยาวนานกว่า 7 ทศวรรษ

พ.ศ. 2523 – 2524

THL set2บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ” โดยบริษัทได้ถือครองโดยคนไทยอย่างสมบูรณ์และได้เริ่มนำหุ้นของของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2527

tohmoh150x150บริษัทฯขยายกิจการไปสู่เหมืองแร่ทองคำแบบอุโมงค์ เกิดเป็นอุตสาหกรรม เหมืองแร่ทองคำแบบอุโมงค์ บ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

 

พ.ศ. 2533

True Tower150x150นอกจาก อุตสาหกรรม เหมืองแร่ทองคำ เราได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยงบประมาณกว่า 300 ล้าน จึงเกิดเป็นผลงาน “ทุ่งคาทาวเวอร์ ” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทรูทาวเวอร์” ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2534 Gold and Copper Mining 8ก่อตั้งบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินการเหมืองแร่ทองคำ และแร่อื่นๆ ที่บริษัทได้รับสัมปทานในบริเวณจังหวัดเลย

พ.ศ. 2540 ในปีนี้บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจเหมืองหินที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยบริษัทมีการ ผลิตออกมาเป็นขนาดต่างๆตามความต้องการของตลาด ด้วยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่องโม่ เครื่องบดหยาบและบดละเอียด รวมไปถึงการคัดขนาดหินด้วยการ คัดแยก

พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัดเป็นจำนวน 83.7% ซึ่งได้ยื่นขอ ประทานบัตรกว่า 50,000 ไร่ (8,000 เฮกเตอร์) เพื่อทำเหมืองดีบุกในทะเลอันดามัน ซึ่งในการขุดเจาะ 1,200 หลุมนั้นคาดว่ามีปริมาณสำรองแร่ดีบุกประมาณ 49,672 ตัน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร

พ.ศ. 2552 ในไตรมาสที่ีสองของปี 2552 บริษัททุ่งคำได้ติดตั้งเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ลอยแร่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติมกระบวนการผลิตแร่ทองคำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้เริ่มทำการส่งออกทองคำครั้งแรกในตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552

พัฒนาการสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2556

สิงหาคม : บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ โดย บ.สกายคลิฟฟ์ ได้ศึกษาวางแผนธุรกิจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และได้พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการทำธุรกิจ จึงได้ลงทุนกับ บ.89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์

ตุลาคม : เมื่อวันที่ี 24 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

พ.ศ. 2557

_VSP0060 ok

มีนาคม : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่มพัฒนาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็นโครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ The Bay Skycliff ”

พ.ศ. 2558

district-01

มิถุนายน : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่มพัฒนาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็นโครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ The Bay District ”

พ.ศ. 2559 มิถุนายน : บริษัทดำเนินการเหมืองแร่ดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยลงนามสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย 2016 ดำเนินการเหมืองแร่บนพื้นที่ 812 เอเคอร์ โดยบริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่การเปิดหน้าเหมือง ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนส่งออกเพื่อดำเนินการขาย

พ.ศ.2560

 พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย

Download   ประวัติทุ่งคาฮาร์เบอร์ โดย อ.ราชัน กาญจนะวณิชย์