ประวัติศาสตร์ทุ่งคาฮาเบอร์

[icon_timeline timeline_line_color=”#d6d6d6″ time_block_bg_color=”#d6d6d6″ timeline_layout=”timeline-custom-width” custom_width=”500″ tl_animation=”tl-animation-slide-up”][icon_timeline_feat time_title=”START”]

CaptionMiles

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่มาเป็นเวลากว่า 110 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดยกัปตัน เอ็ดเวิร์ด ที ไมล์ส
ชาวออสเตรเลียผู้ก่อตั้งงบริษัทฯ ซึ่งได้เริ่มมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการทำเหมืองแร่ของชาวจีนที่ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2448 จึงได้พัฒนาเครื่องมือและลงทุนในการทำธุรกิจนี้

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2449″]

07 เริ่มก่อตั้งบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์  จำกัด (มหาชน)  โดย กัปตัน เอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมลส์ นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์นั้น ได้เป็นผู้นำในการเริ่มใช้เทคโนโลยีเรือขุดแร่ดีบุกเป็นรายแรกของประเทศไทย และนับเป็นรายแรกของโลก  กัปตัน เอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมลส์ ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ดีบุกในอ่าวภูเก็ตจากรัฐบาลไทย ต่อมาได้เพิ่มกำลังการผลิตแร่ดีบุกโดยเพิ่มเรืออีก 7 ลำ ครอบคลุมการสำรวจและดำเนินการในทะเลเขตภูเก็ตในบริเวณ อ่าวฉลอง อ่าวบางเทา และอ่าวภูเก็ตพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรครอบคลุมเนื้อที่กว่า 6,205 เอเคอร์  ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกอย่างยาวนานกว่า 7 ทศวรรษ

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2523 – 2524″]

THL set2บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ” โดยบริษัทได้ถือครองโดยคนไทยอย่างสมบูรณ์และได้เริ่มนำหุ้นของของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2527″]

tohmoh150x150บริษัทฯขยายกิจการไปสู่เหมืองแร่ทองคำแบบอุโมงค์ เกิดเป็นอุตสาหกรรม เหมืองแร่ทองคำแบบอุโมงค์ บ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2533″]

True Tower150x150นอกจาก อุตสาหกรรม เหมืองแร่ทองคำ เราได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยงบประมาณกว่า 300 ล้าน จึงเกิดเป็นผลงาน “ทุ่งคาทาวเวอร์ ” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทรูทาวเวอร์” ในปัจจุบัน

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2534″]Gold and Copper Mining 8ก่อตั้งบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินการเหมืองแร่ทองคำ และแร่อื่นๆ ที่บริษัทได้รับสัมปทานในบริเวณจังหวัดเลย[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2540″]ในปีนี้บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจเหมืองหินที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยบริษัทมีการ ผลิตออกมาเป็นขนาดต่างๆตามความต้องการของตลาด ด้วยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่องโม่ เครื่องบดหยาบและบดละเอียด รวมไปถึงการคัดขนาดหินด้วยการ คัดแยก[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2548″]บริษัทฯ ได้มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัดเป็นจำนวน 83.7% ซึ่งได้ยื่นขอ ประทานบัตรกว่า 50,000 ไร่ (8,000 เฮกเตอร์) เพื่อทำเหมืองดีบุกในทะเลอันดามัน ซึ่งในการขุดเจาะ 1,200 หลุมนั้นคาดว่ามีปริมาณสำรองแร่ดีบุกประมาณ 49,672 ตัน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2552″]ในไตรมาสที่ีสองของปี 2552 บริษัททุ่งคำได้ติดตั้งเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ลอยแร่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติมกระบวนการผลิตแร่ทองคำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้เริ่มทำการส่งออกทองคำครั้งแรกในตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 [/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”พัฒนาการสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา”][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2556″]

สิงหาคม : บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ โดย บ.สกายคลิฟฟ์ ได้ศึกษาวางแผนธุรกิจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และได้พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการทำธุรกิจ จึงได้ลงทุนกับ บ.89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์

ตุลาคม : เมื่อวันที่ี 24 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2557″]_VSP0060 ok

มีนาคม : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่มพัฒนาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็นโครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ The Bay Skycliff ”[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2558″]

district-01

มิถุนายน : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่มพัฒนาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็นโครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ The Bay District ”

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2559″]มิถุนายน : บริษัทดำเนินการเหมืองแร่ดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยลงนามสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย 2016 ดำเนินการเหมืองแร่บนพื้นที่ 812 เอเคอร์ โดยบริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่การเปิดหน้าเหมือง ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนส่งออกเพื่อดำเนินการขาย[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ.2560″]

 พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]Download   ประวัติทุ่งคาฮาร์เบอร์ โดย อ.ราชัน กาญจนะวณิชย์[/icon_timeline_item][/icon_timeline]