ประวัติศาสตร์ทุ่งคาฮาเบอร์

[icon_timeline timeline_line_color=”#d6d6d6″ time_block_bg_color=”#d6d6d6″ timeline_layout=”timeline-custom-width” custom_width=”300″ tl_animation=”tl-animation-slide-up”][icon_timeline_feat time_title=”START”]

CaptionMiles

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานี โดยเน้นลงทุนในธุรกิจประกอบกิจการสำรวจ การทำเหมืองแร่ และการบริหารจัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2448 “]

tongkahก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานของบริษัทจากประเทศอังกฤษและประเทศมาเลเซีย

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2523″]

เกิดการปรับเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยคนไทยเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและได้ขยายการดำเนินธุรกิจสู่เหมืองทองคำและแร่อื่นๆ

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2536″]

ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมุ่งเน้นการสำรวจผลิตแร่สำคัญจากเหมืองภายในประเทศและนอกชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งประเทศในแถบอาเซียน

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”พ.ศ. 2556″]คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยให้บริษัทมีรูปแบบการประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานี ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชน[/icon_timeline_item][/icon_timeline]