นักลงทุนสัมพันธ์

                       

 

                       ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

                        อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7

                        252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

                        โทร : +66 (0) 2695 4912

                        อีเมล์ : ir@tongkahharbour.com