นักลงทุนสัมพันธ์

                  ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

                        245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

                        โทร : +66 (0) 2915 5656

                        อีเมล์ : ir@tongkahharbour.com