ธุรกิจเหมืองแร่

          บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 111 ปี โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานจึงทำให้สามารถทำดำเนินการเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถดำเนินการประกอบกิจการเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น

• ทองคำ
• ทองแดง
• ดีบุก
• หิน
• แมงกานีส
• ฯลฯ

การบริหารจัดการทรัพยากร

เราทำเหมืองด้วยการคำนึงถึงหลักการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี โดยมิติที่เราคำนึงถึงเป็นหลักมีดังนี้

     1. บริหารจัดการแร่ในครอบครอง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการต่างๆที่เราคัดสรรมาใช้นั้น มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำแร่ไปใช้ โดยเราคำนึงถึงหลักการ กระบวนการต่างๆในการดำเนินการจะต้องสามารถผลิตเป็นตัวแร่ได้มากที่สุดและเสียแร่ไปให้ได้น้อยที่สุด รวมไปถึงยังมีการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่อีกด้วย
     2. มีการบริหารจัดการแร่และการดำเนินการต่างๆด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบทั้งด้านกระบวนการทำงานและผลผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
     3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นความรับผิดชอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
     4. มีการตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่งหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบ หาวิธีแก้ปัญหาหรือผลกระทบนั้นๆ รวมไปถึงหาวิธีป้องกันและรับมือผลกระทบอื่นๆต่อไป

สำรวจ

          การสำรวจเป็นการค้นหาตำแหน่งบริเวณที่คาดว่าจะมีแหล่งแร่สะสมตัวอยู่ รวมไปถึงการประเมินและวิเคราะห์ถึงปริมาณและคุณภาพของแร่สำรองในบริเวณนั้นๆ ซึ่งการสำรวจแร่นั้น จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการสำรวจ เนื่องจากแร่ต่างๆที่อยู่ในชั้นดิน มีการสะสมตัวอยู่ในระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไป

โดยการสำรวจแร่ของเราแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
          1. Scouting คือการสำรวจเบื้องต้น ทำได้โดยการสำรวจบริเวณพื้นผิวหน้าดินในพื้นที่ ซึ่งหลังจากการสำรวจด้วยวิธีดังกล่าว เราจะสามารถทราบถึงปริมาณแร่เบื้องต้นได้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะทำการสำรวจ แบบ full scale หรือไม่ และสามารถกำหนดพิกัดพื้นที่ที่เราจะทำการเจาะขุดในขั้นต่อไป
          2. Full scale เป็นการสำรวจด้วยการขุดเจาะลงใต้ชั้นพื้นดินตามพิกัดที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยการขุดเจาะนั้นจะทำการขุดทั้งด้านข้างและแนวดิ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของขนาดก้อนแร่ที่อยู่ใต้ชั้นผิวดิน

การวิเคราะห์คุณภาพแร่

          การวิเคราะห์แร่นั้นจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในพื้นที่นั้นๆมีแร่อะไรบ้าง มีปริมาณแร่ต่างๆประมาณเท่าไหร่ และจะคุ้มค่าแก่การดำเนินการหรือไม่ โดยข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์ เราจะจัดทำเก็บเป็นฐานข้อมูลของเหมืองนั้นๆไว้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประเมินการลงทุนในขั้นตอนต่อๆไป หรือ หากมีการเปลี่ยนมือผู้ดำเนินการ ผู้ถือสัมปทาน ก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อได้ทันที โดยทางเรามีห้อง Lab ที่พร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการวิเคราะห์คุณภาพแร่โดยเฉพาะ

ระเบิด

          เรามีเครื่องมือในการระเบิดหินที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน รวมไปถึงทางเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และวางแผนในการระเบิด โดยปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการประกอบการวางแผน มีทั้งรูปแบบการวางระเบิด,วัตถุดิบที่ใช้ระเบิด, ขนาดของหลุม, ความลึกของหลุม, ระยะห่างของแต่ละหลุม รวมไปถึงแรงที่ใช้ในการระเบิดเพื่อให้ได้ปริมาณและขนาดของหินที่เหมาะสมแก่การเข้าโรงงาน เพื่อทำการบด

การแต่งแร่

          การแต่งแร่เป็นกระบวนการที่เพื่อให้แร่มีความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นในปริมาณเดิมของตัวแร่ ด้วยการดึงสิ่งเจือปนหรือสารแปลกปลอมอื่นๆที่เราไม่ต้องการ อย่างเช่นเราใช้วิธีการแต่งแร่กับการแต่งก้อนดีบุก ซึ่งโดยธรรมชาติในก้อนดีบุกมีความเป็นไปได้ที่จะมีเหล็กปนอยู่ ทางเรามีกระบวนการในการดึงเหล็กออกจากดีบุกได้ด้วยการใช้แม่เหล็ก เพื่อให้ได้ดีบุกที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น

ขาย ส่งออก นำเข้า

          การติดต่อเจรจาผู้รับซื้อ, การขายแร่, กระบวนการส่งออก-นำเข้า, วิธีการขนส่งแบบต่างๆที่เหมาะสม รวมไปถึงการขอเอกสารใบอนุญาตส่งออก-นำเข้าแร่ประเภทต่างๆ ทางเรา มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลวางแผนกระบวนการต่างๆเหล่านี้ โดยเราสามารถดำเนินได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี

          เหมืองหินแอนดีไซต์ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยปริมาณสำรองแหล่งแร่ในเขตประทานบัตรได้รับการประเมินในเบื้องต้นว่า มีประมาณ 20 ล้านตัน อย่างไรก็ดีแหล่งหินของบริษัทยังสามารถขยายเพิ่มในระดับลึกได้อีก ซึ่งในบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีศักยภาพเพียงพอสำหรับการผลิตได้อีกประมาณ 17 ล้านตัน โดยมีอัตราส่วนของหินขนาดต่างๆ ที่ผลิตตามการปรับแต่งเครื่องโม่ ด้วยเครื่องบดหยาบและบดละเอียด รวมไปถึงคัดขนาดหินด้วยตะแกรงแบ่งตามขนาดหินที่ต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีดังนี้

  1. หินโรยทางรถไฟ (Railway Ballast) ใช้สำหรับทำหินทางรถไฟและหมอนรองรางรถไฟ
  2. หินเบอร์ (Numbered Size Stone) ขนาด 3/4 นิ้ว หินขนาด 3/8 นิ้ว ใช้สำหรับก่อสร้าง, ทำถนนและหมอนคอนกรีต
  3. หินคลุก (Road Base Stone) ใช้สำหรับทำถนนและเป็นวัตถุดิบสำหรับผสมปูนซีเมนต์
  4. หินฝุ่น (Fine Dust) ใช้สำหรับงานผนังเบา พื้นเบา
  5. หินอื่นๆ (Other Stones) ได้แก่ เศษหินปนดินและหินขนาดใหญ่กว่า 60 มม.
  6. ดินขาว (Kaolin) เป็นส่วนประกอบสำคัญในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี

ผลงานการดำเนินงานทางด้านเหมืองแร่ในอดีตของกลุ่มบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) นั้นมีการดำเนินการทางด้านเหมืองแร่หลายประเภท อันได้แก่

  • สำรวจและดำเนินการเหมืองแร่ดีบุกในทะเลเขตจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการทำเหมืองด้วยการวิธีการใช้เรือขุดในทะเล ซึ่งวิธีการใช้เรือขุดในการทำเหมืองนั้น ทุ่งคาฯเป็นรายแรกในโลกที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้และเป็นผู้ครอบครองเรือขุดลำแรกของประเทศไทย

สำรวจและดำเนินการเหมืองแร่ทองคำ บ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ประทานบัตรครอบคลุมเนื้อที่กว่า 2,600 ไร่  เป็นเหมืองทองคำอุโมงค์

 สำรวจและดำเนินการเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พื้นที่ประทานบัตรครอบคลุมเนื้อที่กว่า 1,291 ไร่ เป็นบริเวณที่มีความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ทองคำ และทองคำรวมกับทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี