ธุรกิจเหมืองแร่

          การสำรวจเป็นการค้นหาตำแหน่งบริเวณที่คาดว่าจะมีแหล่งแร่สะสมตัวอยู่ รวมไปถึงการประเมินและวิเคราะห์ถึงปริมาณและคุณภาพของแร่สำรองในบริเวณนั้นๆ ซึ่งการสำรวจแร่นั้น จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการสำรวจ เนื่องจากแร่ต่างๆที่อยู่ในชั้นดิน มีการสะสมตัวอยู่ในระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไป

          โดยการสำรวจแร่ของเราแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
          1. Scouting คือการสำรวจเบื้องต้น ทำได้โดยการสำรวจบริเวณพื้นผิวหน้าดินในพื้นที่ ซึ่งหลังจากการสำรวจด้วยวิธีดังกล่าว เราจะสามารถทราบถึงปริมาณแร่เบื้องต้นได้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะทำการสำรวจ แบบ full scale หรือไม่ และสามารถกำหนดพิกัดพื้นที่ที่เราจะทำการเจาะขุดในขั้นต่อไป
          2. Full scale เป็นการสำรวจด้วยการขุดเจาะลงใต้ชั้นพื้นดินตามพิกัดที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยการขุดเจาะนั้นจะทำการขุดทั้งด้านข้างและแนวดิ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของขนาดก้อนแร่ที่อยู่ใต้ชั้นผิวดิน

          การวิเคราะห์แร่นั้นจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในพื้นที่นั้นๆมีแร่อะไรบ้าง มีปริมาณแร่ต่างๆประมาณเท่าไหร่ และจะคุ้มค่าแก่การดำเนินการหรือไม่ โดยข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์ เราจะจัดทำเก็บเป็นฐานข้อมูลของเหมืองนั้นๆไว้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประเมินการลงทุนในขั้นตอนต่อๆไป หรือ หากมีการเปลี่ยนมือผู้ดำเนินการ ผู้ถือสัมปทาน ก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อได้ทันที โดยทางเรามีห้อง Lab ที่พร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการวิเคราะห์คุณภาพแร่โดยเฉพาะ

          เรามีเครื่องมือในการระเบิดหินที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน รวมไปถึงทางเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และวางแผนในการระเบิด โดยปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการประกอบการวางแผน มีทั้งรูปแบบการวางระเบิด,วัตถุดิบที่ใช้ระเบิด, ขนาดของหลุม, ความลึกของหลุม, ระยะห่างของแต่ละหลุม รวมไปถึงแรงที่ใช้ในการระเบิดเพื่อให้ได้ปริมาณและขนาดของหินที่เหมาะสมแก่การเข้าโรงงาน เพื่อทำการบด

          การแต่งแร่เป็นกระบวนการที่เพื่อให้แร่มีความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นในปริมาณเดิมของตัวแร่ ด้วยการดึงสิ่งเจือปนหรือสารแปลกปลอมอื่นๆที่เราไม่ต้องการ อย่างเช่นเราใช้วิธีการแต่งแร่กับการแต่งก้อนดีบุก ซึ่งโดยธรรมชาติในก้อนดีบุกมีความเป็นไปได้ที่จะมีเหล็กปนอยู่ ทางเรามีกระบวนการในการดึงเหล็กออกจากดีบุกได้ด้วยการใช้แม่เหล็ก เพื่อให้ได้ดีบุกที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น

          การติดต่อเจรจาผู้รับซื้อ, การขายแร่, กระบวนการส่งออก-นำเข้า, วิธีการขนส่งแบบต่างๆที่เหมาะสม รวมไปถึงการขอเอกสารใบอนุญาตส่งออก-นำเข้าแร่ประเภทต่างๆ ทางเรา มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลวางแผนกระบวนการต่างๆเหล่านี้ โดยเราสามารถดำเนินได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ