ติดต่อเรา

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7

252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: +66 (0) 2695 4912      

แฟกซ์:   +66 (0) 2694 4420 

อีเมลล์:   Info@tongkahharbour.com