ติดต่อเรา

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: +66 (0)2 915-5656     

แฟกซ์:   +66 (0)2 509-2114 

อีเมลล์:   Info@tongkahharbour.com