ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

    ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

     อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7

     252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

     โทร : +66 (0) 2 695 4912

     อีเมล์ : pr@tongkahharbour.com