ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

    ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

      เลขที่ 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์

     เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

     โทร : +66 (0) 2 915 5656

     อีเมล์ : pr@tongkahharbour.com