ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้ง spiral separator

วันที่ 26 สค 62 บริษัท ได้ติดตั้ง spiral separator เพื่อเก็บแร่ที่มีขนาดเล็กเท่าแป้งที่หลุดมากับหางแร่จาก Production Process ทำให้สามารถเก็บแร่ที่หลุดออกมาได้มากขึ้นและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องได้ภายในต้นเดือนกันยายนนี้

ตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่รางวัดจาก กพร.เขต ส่วนกลาง ได้เข้าทำการตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่เพื่อวางจุด BM “Benchmark” (หมุดหรือแท่นที่มีกำหนดค่าระดับ) ในเขตพื้นที่เหมืองหินจังหวัดสระบุรี  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา

คณะเจ้าหน้าที่รางวัดจาก กพร.เขต ส่วนกลาง ได้เข้าทำการตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่เพื่อวางจุด BM “Benchmark” (หมุดหรือแท่นที่มีกำหนดค่าระดับ) ในเขตพื้นที่เหมืองหินจังหวัดสระบุรี  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอการทำงานของแร่กรองน้ำ (แร่แมงกานีส) ให้กับองค์การบริหารส่วงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร และองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำ ก่อนจัดทำแผนและนำเสนอข้อมูลอีกครั้ง

วันที่ 26 สค 62 บริษัท ได้ติดตั้ง spiral separator เพื่อเก็บแร่ที่มีขนาดเล็กเท่าแป้งที่หลุดมากับหางแร่จาก Production Process ทำให้สามารถเก็บแร่ที่หลุดออกมาได้มากขึ้นและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องได้ภายในต้นเดือนกันยายนนี้

เหมืองหิน จ.สระบุรี มีการดำเนินงานติดตั้ง เครื่องโม่หินเคลื่อนที่ (Mobile Crusher) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหิน Ballast ให้มาก ตามให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด โดยเริ่มมีการติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักร ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจาก Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd  เพื่อหารือเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินงานตามแผนธุรจิกพลังงานการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในมะริด ร่วมกันอีกครั้งนึง

 

บริษัทฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์กับทาง บริษัท Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd  เพื่อนำเสนอแผนธุรจิกพลังงานเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในมะริด สำหรับการจำหน่าย โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจาก โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำมาทดสอบกับแร่แมงกานีส ก่อนการจัดจำหน่ายแร่ให้กับทางหน่วยงาน โดยนำน้ำตัวอย่างที่ได้ทดสอบผ่านกระบวนการ นำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้อีกครั้ง

เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 40 คน ได้ขอเข้าดชมงานหน้าเหมืองหิน จังหวัดสระบุรี

บริษัทฯได้ลงนามสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้วางระบบกรองน้ำประปาให้กับโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบกรองน้ำดังกล่าว บริษัทฯจะใช้ไพโรลูไซต์ซึ่งเป็นผลผลิตจากเหมืองแมงกานีสที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการเหมืองแมงกานีส ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขนส่งและจัดจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการส่งขายแร่แมงกานีสทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการทำเหมืองหิน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสหกรณ์การเกษตรพูนสุข ณ จังหวัดชุมพร ดำเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อติดตั้งจุดรับค่าแดดเพิ่มเติม สำหรับใช้สำหรับตรวจสอบค่าแสงแดด(PR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำการเก็บค่าแสงแดดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปยังพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าจำนวน 2 พื้นที่ทั้งในพื้นที่ลานแร่และอุโมงค์ทำทองคำ โดยเบื้องต้นทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบศักยภาพแหล่งแร่ และได้มีการเก็บตัวอย่างแร่เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพแร่ในพื้นที่นั้นๆต่อไป

การดำเนินงานเหมืองแร่ดีบุก ณ เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่14 มีนาคม 2562 บริษัทฯได้ดำเนินการนำเข้าแร่ดีบุกซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางเรือที่ท่าเรือจังหวัดระนอง มายังโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยขั้นตอนต่อไปทางบริษัทจะนำแร่ที่นำเข้ามาไปทำการแต่งแร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของแร่ดีบุก

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทุ่งคาฯ เป็นผู้พาเข้าเยี่ยมชมและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทั้งทางธรณีวิทยาและกระบวนการผลิตของหน้างานจริง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต6 นครราชสีมา ร่วมกันลงพื้นทีเหมืองหินสระบุรีเพื่อตรวจสอบการขออนุญาตขายแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่

ทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่บริษัทวนิดา ฟู้ด จำกัด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเจรจาการทำ Private PPAสำหรับ solar float ขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่งพื้นที่หน้างานค่อนข้างมีความเหมาะสมกับการทำ Solar float โดยขั้นต่อไปทีมงานจะเข้าเจรจากับผู้บริหารของ Vaneda เพื่อหาข้อตกลงในการทำโครงการ

ติดตั้งเครื่องจักร JAW CRUSHER สำหรับสายการผลิตที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนจากบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภา อบต. ท่าตูม ในการชี้แจง เรื่องการนำ MOBILE CRUSHER มาติดตั้งในพื้นที่  โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งได้เป็นที่เรียบร้อย

บริษัทฯทำสัญญากับบริษัท O.M. And K.P. Resources Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง Spiral Concentrator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บแร่แป้งในหางแร่ดีบุก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ทีมงานทุ่งคาฯเมียนมาร์ ได้มีโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตของเหมืองดีบุก บนเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เหมืองหินสระบุรีได้เริ่มดำเนินการระเบิดขุดเจาะหินในบริเวณแปลงปรทานบัตรใหม่ เหมืองหิน สระบุรี

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของบริษัทฯ ได้เดินทางไปยังเหมืองแมงกานีส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการเก็บแร่ฝุ่นแมงกานีส โดยการเก็บแร่ฝุ่นนั้นคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นได้และเป็นการพัฒนาผลผลิตใหม่จากเหมืองอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการลดมลภาวะเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในการทำงานของพนักงานอีกด้วย

ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปพบกับกลุ่มผู้ว่าภูมิภาคตะนาวศรี เพื่อประชุมหารือเตรียมทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณใกล้พื้นที่เหมืองแร่SWSP

ทีมงานเข้าสำรวจเหมืองทองคำในบริเวณพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูพื้นที่หน้างานจริงและศึกษาพื้นที่เพื่อดูความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำเหมืองในอนาคต

เหมืองหินสระบุรีได้เริ่มดำเนินการเจาะระเบิดหินบนพื้นที่แปลงประทานบัตรใหม่บนพื้นทีกว่า 88ไร่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถส่งหินเข้าสายการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมพื้นที่เหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างแร่เพื่อการขออนุญาตขายแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมือง

สระบุรี

ทีมงานจากสระบุรีได้เดินทางไปยังเหมืองแมงกานีส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูหน้างานและปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการผลิตเดิม เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย นอกจากนี้ทีมงานยังไงลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นบริเวณรอบข้างเพิ่มเติม  เพื่อประเมินปริมาณสำรองแร่

เชียงใหม่

เมื่อวันที 7 พฤศจิกายน  2561 คุณวิจิตรและทีมงาน ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อพบกับนายพล Saw Ner Soe Johnny ผู้บังคับการทหารสูงสุด ของรัฐกะเหรี่ยง (KNLA) เพื่อหารือเรื่องพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ ซึ่งผลการหารือผ่านไปได้ด้วยดี

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ คืบหน้ากว่า 50%  โดยปัจจุบันได้ติดตั้งแผงโซลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโครงการได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

solar01

ทำการติดตั้งสายพานลำเลียงแร่บริเวณท้ายราง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงหางแร่ไปยังจุดกักเก็บแร่

ยามอน พม่า

ทีมงานได้เข้าสำรวจเหมืองแร่วุลแฟรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการทำเหมือง

วุลเฟรม

สำรวจเหมืองSWSP  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการทำเหมือง

คุณวิจิตร และทีมงาน ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้นำ KNU ถึงแนวทางการทำเหมือง บริเวณพื้นที่ปกครองของ KNU

 

KNU

ปรับพื้นที่บริเวณหน้างานเป็นที่เรียบร้อย เพื่อการก่อสร้างอาคาร และติดตั้งเสาเข็มต่อไป

chum

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมลงทะเบียนกับบริษัท Kylla  ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการติดต่อ จัดการหาบริษัท และกองทุนต่างๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการ ให้มาร่วมลงทุนกับบริษัทในอนาคต

บริษัท ทรูสโตร์ จำกัด ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างดินขาวที่จุดแปลงประทานบัตรใหม่ เพื่อนำตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานความต้องการของบริษัท ทรูสไตร์ จำกัด

oct2

ตัวแทนจากสำนักงานสระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การป้องกันฝุ่น ของเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

oct1

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Solar farm สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร เริ่มดำเนินการจัดการพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการ

solar

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เหมืองหินสระบุรีของบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการเหมืองในเขตประทานบัตร28676/15268  ซึ่งเป็นเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซด์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางทีมงานหน้าเหมืองและทีมวิศวกรได้มีการหารือเพื่อวางแผนทำเหมืองในเขตประทานบัตรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สระบุรี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารได้เข้าพบ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่และพลังงานใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

พม่า

เจ้าหน้าที่ Mining Enterprise [ME2] สังกัด the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation [MONREC] เข้าตรวจดูการผลิตของเหมืองดีบุกที่เกาะยามอน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561

พม่า เหมือง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ (ธรณีวิทยาเหมืองแร่) สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจพื้นที่เหมืองหิน สระบุรี เนื่องจากบริษัทมีการส่งเรื่องขอเพิ่มขอชนิดแร่ อันได้แก่ หินเดไซด์และดินอุตสาหกรรมชนิดซีเมนต์

สระบุรี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 พนักงานจากเหมืองหินสระบุรี ได้เข้าดูงาน ณ โรงโม่หินบริษัท ศิลาชัยปรีชา 1911 จังหวัดบุรีรัมย์

สระบุรี1สระบุรี2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พนักงานจากเหมืองหินสระบุรีได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท ดีสแฮมท์ จำกัด ในการเข้าดูงานเครื่องจักรยี่ห้อTelsmith เพื่อเป็นการติดตามเทคโนโลยีเครื่องจักรในปัจจุบัน

สระบุรี3สระบุรี4

เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จากจังหวัดชุมพรเข้าตรวจโรงแต่งแร่ ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร

ชุมพร

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัดชุมพร ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างสำหรับสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มการก่อสร้างในต้นเดือนสิงหาคม

คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลยอดคงเหลือประจำคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิดจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บและยอดคงเหลือของวัตถุระเบิด ของเหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท HC STRACK  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าแร่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานเหมืองแร่ดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานทำงาน เช่นความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมฝ่ายแร่ เขตภูเก็ตและจังหวัดชุมพร เข้าตรวจโรงแต่แร่ทุ่งคาฮาเบอร์ โดยปัจจุบันอนุญาตเปิดดำเนินการโรงแต่งแร่
  • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดชุมพรเข้ามาเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร  เพื่อดูกระบวนการทำงานและนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเข้าใจเรื่องโรงแต่งแร่รวมถึงการเป็นมิตรต่อชุมชุนและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนรอบข้างในพื้นที่
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัท HC STRACK เข้าเยี่ยมชมและดูกระบวนการทำงานของโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร

ความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดการพื้นที่รวมถึงทำการสำรวจและ ออกแบบทางด้านวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ อยู่ โดยกระบวนการถัดไปจะเป็นการลงเข็มและปรับพื้นที่

โซล่า

ทีมงาน THL power เข้าสำรวจฟาร์มบริษัทสหฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบความต้องการและปริมาณการใช้พลังงานของฟาร์ม ในการนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการทำ Private PPA ร่วมกับสหฟาร์มทำไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Solar farm Biofarmจากมูลไก่ และระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเลี้ยงไก่ เป็นต้น

 

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ทีมงานและรศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย  เข้าเยี่ยมชมเหมืองดีบุก ณ เกาะยามอน อำเภอมะริด รัฐทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรสายการผลิตที่ 2 (เครื่อง Crusher) และให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เก็บแร่ได้ในการปริมาณที่มากขึ้น

ทีมงานได้เข้าสำรวจแร่ในพื้นที่ Shaw Bin Le ณ เกาะยามอนและพื้นที่เซกามิ บริเวณใกล้เกาะยามอน เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อศึกษาข้อมูลและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการทำเหมือง

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่อำเภอแก่งคอยได้เข้าตรวจสอบยอดคงเหลือคลังเก็บวัตถุระเบิด ณ เหมืองหินสระบุรี

ตรวจสอบยอด

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมการทำงานเหมืองหิน วันที่ 27 เมษายน 2561

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โครงการ The bay skycliff  ได้เริ่มดำเนินการจัดการและปรับปรุงที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการ phase 2

theBaySkycliff2

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซึ่งการประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มติการประชุมผลคะแนนเสียงส่วนมากจากผู้ถือหุ้นรับรองวาระการประชุมทั้ง 7 วาระ

เมื่อวันที่27-30 มีนาคม 2561 ทีมงานได้เดินทางไปดูพื้นที่เหมืองที่บ้านบ่อคำ เมืองรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา โดยภายในพื้นที่พบแร่Laterite (ศิลาแลง)  จึงได้เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาส่งห้องแลปตรวจหาแร่ทองต่อไป

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561ได้มีการประชุมชุมชนบ้านในจอก ต.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางบริษัทจะเข้าดำเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่เรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560  โดยผลของที่ประชุมไม่ได้มีข้อคัดด้านในโครงการดังกล่าว และยินดีที่จะให้จัดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่แห่งนี้ได้

ทางโครงการได้มีการปรับปรุงไฟฟ้าตามจุดต่างๆภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟโครงการ

ดำเนินการดูแลและปรับทัศนียภาพของสวนโครงการให้มีความสะอาดและสวยงาม

 

ติดต่อบริษัทกำจัดปลวกเข้ามาฉีดน้ำยาป้องกันปลวกให้แก่บ้านทุกหลังตามระยะเวลารับประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฯเข้าร่วมงานสัมมนาสัญญาณเตือนภัย…เมกะโปรเจ็กต์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง จัดโดยสภาเหมืองแร่ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทสวัสดีฯเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต5เมกกะวัตต์ ณ จังหวัดชุมพร

ปัจจุบันบริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

solar

การสร้างโรงแต่งแร่ ณ จังหวัดชุมพร อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้ออกใบอนุญาตแต่งแร่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โดยทางได้ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่งแร่ไปให้ทางอบต.กำลังรอนุมัติ โดยการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน45วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง

 

เมื่อวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและทีมงานจากทุ่งคาฯ ร่วมกับทีมงานจากประเทศออสเตรเลีย เข้าสำรวจและดูวิธีการทำเหมืองทองคำ ณ บ้านสารคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยผลการสำรวจเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะมีการเริ่มสำรวจเพื่อหาปริมาณสำรองหลังช่วงฤดูฝนในปีนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จ.สระบุรี เข้าตรวจวัดปริมาณกองสต็อกหินใหญ่ของบริษัททุ่งคาฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สระบุรี เชคกองสตอคหิน

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เหมืองหินสระบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2651

 

สระบุรี มหิดลดูงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่นิคมพระพุทธบาทสระบุรีเข้าตรวจสอบการใช้พื้นที่ของนิคมในบริเวณเหมืองเพื่อต่อสัญญาการใช้ที่ดินให้แก่บริษัททุ่งคาฯ

สระบุรี นิคมตรวจสอบพื้นที่1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ตัวแทนจากทุ่งคาฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการใช้งานระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประชุมชี้แจงกำกับดำเนินงานเหมือง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทุ่งคาฮาเบอร์ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ60 ซึ่งนั่นทำให้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสวัสดีฯ โดยปัจจุบันบริษัทสวัสดีฯเป็นผู้ดำเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ขนาด5เมกกะวัตต์

dkgogj

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารจากทุ่งคาฮาเบอร์ได้เข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards  of Myanmar and surrounding regions ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยา,ทรัพยากร,ธรณีพิบัติภัยแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและภูมิภาคโดยรอบซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ทั้งนี้บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานประชุมในครั้งนี้และได้รับโล่แสดงความขอบคุณจากคณะผู้จัดงานอีกด้วย

S__2818091S__2818086

ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อตรวจและทดสอบการเดินเครื่องจักร (Test run) สายการผลิตที่ 2  โดยคาดการณ์ว่าเครื่องจักรจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

xcbhnfgdfgdfgjmjfds-1-01

ผู้บริหารและทีมงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) จากบริษัท Discover Management เข้าเยี่ยมชมหน้างานและกระบวนการผลิตของธุรกิจเหมือง ทั้งเหมืองดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และเหมือนหิน จังหวัดสระบุรี เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเอกสารรายงานเพื่อยื่น Resume Trade

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายอำเภอ ปลัดและตำรวจประจำอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้เข้าตรวจคลังเหมืองเพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลใช้อนุมัติขอใช้วัตถุระเบิดสำหรับแปลงประทานบัตรใหม่ของเหมือง

njk,h

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างFinancial Advisorและ Internal Control Audit เพื่อดำเนินเตรียมการยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 7-9 มกราคม 2561ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูแลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม

ในเดือนธันวาคม2560 โรงโม่หินทุ่งคาฯสระบุรีได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งในสายการผลิตที่1และ2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่อเนื่องมากขึ้นและผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าพบหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรับมอบประทานบัตรที่ 28676/15268 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์สำหรับเหมืองหินสระบุรี

S__9977858

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีการเจรจาแล้ว  3 โครงการประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มร่วมกับสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ สหกรณ์กองทุนสวนบางบ้านตากแดด จ.พังงา  นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอย คาดการณ์กำลังการผลิตที่ 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยใช้งบประมาณรวม 5 พันล้านบาท

IMG_1814-1

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินกับ บริษัท ดิสคัฟเวอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศ เพื่อเตรียมการในการนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

131017-manager

ทีมงานเดินทางไปยังแขวงอัตตาปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการการเดินสำรวจพื้นที่และข้อมูลแหล่งแร่เหมืองตะกั่วและแร่เงิน ของบริษัท NEYLAND จำกัด

 

ผู้บริหารบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้บริหารจากผาแถมมายนิ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงทุนร่วมกันในเหมืองที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

S__22659133

ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

S__3842110

ผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปสำรวจเหมือง และเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ ในพื้นที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมสำรวจได้ดูพื้นที่จริงเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารเดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจทีมงานในพื้นที่ รวมไปถึงยังเข้าดูการเปิดพื้นที่หน้าดินเพิ่มเติม และการสร้างเรือดูดแร่ดีบุกจากน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณแร่ดีบุกเข้าสู่สายการผลิตอีกด้วย

Media news 07

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลโดยวาระในการประชุมที่สำคัญได้แก่:

  – การเพิ่มทุน

  – การลดทุน

  – การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

โดยภายในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ที่ประชุมมีเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวาระต่างๆที่ท่านประธานในที่ประชุมนำเสนอ

บริษัทฯได้ดำเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติพันเหตุเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการขยายระยะเวลา

เมื่อวันที่25-26 พฤษภาคม 2560Mr. U Aye Lwinบอร์ดบริหารจากMIC ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยหารือกับผู้บริหารถึงโอกาสการทำธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

mic

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

01

อาจารย์พิษณุุ บุญนวล และฝ่าย Project Management เดินทางไปยังสาธารณรัฐพม่า เพื่อดำเนินการเรื่องการวางแผนผลิตแร่และพัฒนาการผลิตแร่ดีบุกเมื่อวันที่ 18 -20 เมษายน 2560 จากนั้นในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560 ฝ่าย Project management เดินทางไปยังหน้าเหมืองอีกครั้งเพื่อตรวจสอบหน้าเหมืองและตรวจประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร 

 

ทางบริษัทได้จัดการสัมมนาภายในให้แก่พนักงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากรศ.สุขุม นวลสกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ พี่น้องชาวทุ่งคาถึงการใช้พลังคิดบวกในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินและได้ให้ข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงาน ได้จริงเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านผู้บริหารได้มาร่วมนำเสนอสถานการณ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฯในปัจจุบันให้พี่น้องชาวทุ่งคาได้รับทราบและทำความเข้าใจได้อย่างตรงกัน นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผล การดำเนินงานของแต่ละแผนกจากกิจกรรม ร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ซ้อมหนีไฟ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้เข้าร่วมการอบรมและการซ้อมหนีไฟ เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ หากมีเหตุเกิดขึ้นจริง

13

-กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ทางสระบุรีจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และพบผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงโม่และชุมชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

– กิจกรรมกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560
พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560ณ สนามโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

16

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ยืนยันการวางทรัพย์ยอดหนี้อีกครั้ง ซึ่งหลังจากยืนยันแล้วนั้นศาลได้มีการนัดฟังคำสั่งเรื่องความคืบหน้าในการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นี้ต่อไป

ไทม์ไลน์แผนฟื้นฟู_thai

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างผลิตแร่ดีบุกให้กับบริษัท NGWE KABAR MYANMAR CO., LTD (คู่สัญญา) ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างมีใบอนุญาตการผลิต (Production License) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างสามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีเพื่อทำการติดตั้งเครื่องจักร โดยเหมืองดังกล่าวมีพื้นที่ขนาด 812.14 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใน ตำบลมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สัมปทานมีกำหนดถึงปี พ.ศ.2566 และอายุสัญญาการว่าจ้างระบุเป็นเงื่อนไขจนกว่าแร่ดีบุกในพื้นที่จะหมด หรือสัมปทานหมดอายุ

โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และมีการปรับปรุงการเดินเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้มีการผลิตแล้วเรียบร้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทีมผู้บริหารได้เดินทางไปยังเหมืองหินชลสิน เพื่อเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบดูการติดตั้งเครื่องจักรของสายการผลิตที่ 2 เพิ่มเติม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เครื่องจักรในสายการผลิตที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตแล้ว ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของเหมืองชลสินเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 40%

mining saraburi2

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ทางบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้พานักลงทุนทั้งหมด 18 ท่าน เยี่ยมชมเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยของ บจก.ทุ่งคำ โดยมีคุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ เป็นคนพาเยี่ยมชมและบรรยายถึงขบวนการผลิตตลอดจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งนักลงทุนยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหมืองฯและชุมชน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพาเข้าชมเหมืองทองคำพิสูจน์ความจริง ชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองฯเกือบร้อยคนพากันเข้าชมเหมืองทองของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเหมืองมีมาตรการดูแลสภาพแวดล้อมและพี่น้องบริเวณใกล้เคียงอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน อีกทั้งทางเรายังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามทุกเรื่องที่สงสัยและอยากรู้