ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไปดูงานการผลิต Spiral เพื่อ. นำมาออกแบบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเหมืองดีบุก ในประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  ทีมงานหน้าเหมืองฉีดน้ำไล่ตะกอนออกจากบ่อดักตะกอนเพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.  เจ้าหน้าที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและยอดคงเหลือประจำคลังจัดเก็บวัตถุระเบิด ของผู้ได้รับอนุญาตให้ซื้อ มีและใช้วัตถุระเบิด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ที่โรงแรมสระบุรีอินน์  อบรมสัมมนา ”แจ้งพระราชบัญญัติแร่ พศ.2560 และทำอย่างไรให้ธุรกิจเหมืองแร่ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน” จากสำนักงานอุตสาหกรรมสระบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2562  เจ้าหน้าที่สำนักงานกรมอุตสหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จ.สระบุรี และ เขต 6 นครราชสีมา จะเข้าตรวจเหมืองโรงโม่เพื่อออกใบอนุญาตเปิดเหมืองกรณีเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทำเหมืองและเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

ทีมงานได้เข้าไปดูระบบทรีทน้ำ ของ บ.VPC. group แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ น้ำสำหรับใช้ในการทำ product และน้ำสำหรับอุปโภค นอกจากนี้ ทาง THL  ยังได้มีการแนะนำให้โรงงานเปลี่ยนถังกรองแมงกานีสแซนด์ เป็นไพโรลูไซต์เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยและราคาถูกกว่าในระยะยาว

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะเจ้าหน้าที่รางวัดจาก กพร.เขต ส่วนกลาง ได้เข้าทำการตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่เพื่อวางจุด BM “Benchmark” (หมุดหรือแท่นที่มีกำหนดค่าระดับ) ในเขตพื้นที่เหมืองหินจังหวัดสระบุรี  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอการทำงานของแร่กรองน้ำ (แร่แมงกานีส) ให้กับองค์การบริหารส่วงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร และองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำ ก่อนจัดทำแผนและนำเสนอข้อมูลอีกครั้ง

วันที่ 26 สค 62 บริษัท ได้ติดตั้ง spiral separator เพื่อเก็บแร่ที่มีขนาดเล็กเท่าแป้งที่หลุดมากับหางแร่จาก Production Process ทำให้สามารถเก็บแร่ที่หลุดออกมาได้มากขึ้นและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องได้ภายในต้นเดือนกันยายนนี้

เหมืองหิน จ.สระบุรี มีการดำเนินงานติดตั้ง เครื่องโม่หินเคลื่อนที่ (Mobile Crusher) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหิน Ballast ให้มาก ตามให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด โดยเริ่มมีการติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักร ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจาก Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd  เพื่อหารือเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินงานตามแผนธุรจิกพลังงานการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในมะริด ร่วมกันอีกครั้งนึง

 

บริษัทฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์กับทาง บริษัท Pyi Phyo Tun International Co.,Ltd  เพื่อนำเสนอแผนธุรจิกพลังงานเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในมะริด สำหรับการจำหน่าย โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจาก โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำมาทดสอบกับแร่แมงกานีส ก่อนการจัดจำหน่ายแร่ให้กับทางหน่วยงาน โดยนำน้ำตัวอย่างที่ได้ทดสอบผ่านกระบวนการ นำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้อีกครั้ง

เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 40 คน ได้ขอเข้าดชมงานหน้าเหมืองหิน จังหวัดสระบุรี

บริษัทฯได้ลงนามสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้วางระบบกรองน้ำประปาให้กับโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบกรองน้ำดังกล่าว บริษัทฯจะใช้ไพโรลูไซต์ซึ่งเป็นผลผลิตจากเหมืองแมงกานีสที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการเหมืองแมงกานีส ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขนส่งและจัดจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการส่งขายแร่แมงกานีสทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการทำเหมืองหิน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสหกรณ์การเกษตรพูนสุข ณ จังหวัดชุมพร ดำเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อติดตั้งจุดรับค่าแดดเพิ่มเติม สำหรับใช้สำหรับตรวจสอบค่าแสงแดด(PR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำการเก็บค่าแสงแดดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปยังพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าจำนวน 2 พื้นที่ทั้งในพื้นที่ลานแร่และอุโมงค์ทำทองคำ โดยเบื้องต้นทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบศักยภาพแหล่งแร่ และได้มีการเก็บตัวอย่างแร่เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพแร่ในพื้นที่นั้นๆต่อไป

การดำเนินงานเหมืองแร่ดีบุก ณ เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่14 มีนาคม 2562 บริษัทฯได้ดำเนินการนำเข้าแร่ดีบุกซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางเรือที่ท่าเรือจังหวัดระนอง มายังโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยขั้นตอนต่อไปทางบริษัทจะนำแร่ที่นำเข้ามาไปทำการแต่งแร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของแร่ดีบุก

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาธรณีวิทยา วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทุ่งคาฯ เป็นผู้พาเข้าเยี่ยมชมและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทั้งทางธรณีวิทยาและกระบวนการผลิตของหน้างานจริง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต6 นครราชสีมา ร่วมกันลงพื้นทีเหมืองหินสระบุรีเพื่อตรวจสอบการขออนุญาตขายแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่

ทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่บริษัทวนิดา ฟู้ด จำกัด ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเจรจาการทำ Private PPAสำหรับ solar float ขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่งพื้นที่หน้างานค่อนข้างมีความเหมาะสมกับการทำ Solar float โดยขั้นต่อไปทีมงานจะเข้าเจรจากับผู้บริหารของ Vaneda เพื่อหาข้อตกลงในการทำโครงการ

ติดตั้งเครื่องจักร JAW CRUSHER สำหรับสายการผลิตที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนจากบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภา อบต. ท่าตูม ในการชี้แจง เรื่องการนำ MOBILE CRUSHER มาติดตั้งในพื้นที่  โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งได้เป็นที่เรียบร้อย

บริษัทฯทำสัญญากับบริษัท O.M. And K.P. Resources Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง Spiral Concentrator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บแร่แป้งในหางแร่ดีบุก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ทีมงานทุ่งคาฯเมียนมาร์ ได้มีโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตของเหมืองดีบุก บนเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เหมืองหินสระบุรีได้เริ่มดำเนินการระเบิดขุดเจาะหินในบริเวณแปลงปรทานบัตรใหม่ เหมืองหิน สระบุรี

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของบริษัทฯ ได้เดินทางไปยังเหมืองแมงกานีส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการเก็บแร่ฝุ่นแมงกานีส โดยการเก็บแร่ฝุ่นนั้นคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นได้และเป็นการพัฒนาผลผลิตใหม่จากเหมืองอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการลดมลภาวะเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในการทำงานของพนักงานอีกด้วย

ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปพบกับกลุ่มผู้ว่าภูมิภาคตะนาวศรี เพื่อประชุมหารือเตรียมทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณใกล้พื้นที่เหมืองแร่SWSP

ทีมงานเข้าสำรวจเหมืองทองคำในบริเวณพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูพื้นที่หน้างานจริงและศึกษาพื้นที่เพื่อดูความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำเหมืองในอนาคต

เหมืองหินสระบุรีได้เริ่มดำเนินการเจาะระเบิดหินบนพื้นที่แปลงประทานบัตรใหม่บนพื้นทีกว่า 88ไร่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถส่งหินเข้าสายการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมพื้นที่เหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างแร่เพื่อการขออนุญาตขายแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมือง

สระบุรี

ทีมงานจากสระบุรีได้เดินทางไปยังเหมืองแมงกานีส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูหน้างานและปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการผลิตเดิม เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย นอกจากนี้ทีมงานยังไงลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นบริเวณรอบข้างเพิ่มเติม  เพื่อประเมินปริมาณสำรองแร่

เชียงใหม่

เมื่อวันที 7 พฤศจิกายน  2561 คุณวิจิตรและทีมงาน ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อพบกับนายพล Saw Ner Soe Johnny ผู้บังคับการทหารสูงสุด ของรัฐกะเหรี่ยง (KNLA) เพื่อหารือเรื่องพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ ซึ่งผลการหารือผ่านไปได้ด้วยดี

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ คืบหน้ากว่า 50%  โดยปัจจุบันได้ติดตั้งแผงโซลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโครงการได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

solar01

ทำการติดตั้งสายพานลำเลียงแร่บริเวณท้ายราง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงหางแร่ไปยังจุดกักเก็บแร่

ยามอน พม่า

ทีมงานได้เข้าสำรวจเหมืองแร่วุลแฟรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการทำเหมือง

วุลเฟรม

สำรวจเหมืองSWSP  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการทำเหมือง

คุณวิจิตร และทีมงาน ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้นำ KNU ถึงแนวทางการทำเหมือง บริเวณพื้นที่ปกครองของ KNU

 

KNU

ปรับพื้นที่บริเวณหน้างานเป็นที่เรียบร้อย เพื่อการก่อสร้างอาคาร และติดตั้งเสาเข็มต่อไป

chum

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมลงทะเบียนกับบริษัท Kylla  ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการติดต่อ จัดการหาบริษัท และกองทุนต่างๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการ ให้มาร่วมลงทุนกับบริษัทในอนาคต

บริษัท ทรูสโตร์ จำกัด ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างดินขาวที่จุดแปลงประทานบัตรใหม่ เพื่อนำตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานความต้องการของบริษัท ทรูสไตร์ จำกัด

oct2

ตัวแทนจากสำนักงานสระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การป้องกันฝุ่น ของเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

oct1

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Solar farm สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร เริ่มดำเนินการจัดการพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการ

solar

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เหมืองหินสระบุรีของบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการเหมืองในเขตประทานบัตร28676/15268  ซึ่งเป็นเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซด์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางทีมงานหน้าเหมืองและทีมวิศวกรได้มีการหารือเพื่อวางแผนทำเหมืองในเขตประทานบัตรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สระบุรี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารได้เข้าพบ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่และพลังงานใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

พม่า

เจ้าหน้าที่ Mining Enterprise [ME2] สังกัด the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation [MONREC] เข้าตรวจดูการผลิตของเหมืองดีบุกที่เกาะยามอน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561

พม่า เหมือง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ (ธรณีวิทยาเหมืองแร่) สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจพื้นที่เหมืองหิน สระบุรี เนื่องจากบริษัทมีการส่งเรื่องขอเพิ่มขอชนิดแร่ อันได้แก่ หินเดไซด์และดินอุตสาหกรรมชนิดซีเมนต์

สระบุรี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 พนักงานจากเหมืองหินสระบุรี ได้เข้าดูงาน ณ โรงโม่หินบริษัท ศิลาชัยปรีชา 1911 จังหวัดบุรีรัมย์

สระบุรี1สระบุรี2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พนักงานจากเหมืองหินสระบุรีได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท ดีสแฮมท์ จำกัด ในการเข้าดูงานเครื่องจักรยี่ห้อTelsmith เพื่อเป็นการติดตามเทคโนโลยีเครื่องจักรในปัจจุบัน

สระบุรี3สระบุรี4

เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จากจังหวัดชุมพรเข้าตรวจโรงแต่งแร่ ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร

ชุมพร

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัดชุมพร ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างสำหรับสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มการก่อสร้างในต้นเดือนสิงหาคม

คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลยอดคงเหลือประจำคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิดจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บและยอดคงเหลือของวัตถุระเบิด ของเหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท HC STRACK  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าแร่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานเหมืองแร่ดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานทำงาน เช่นความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมฝ่ายแร่ เขตภูเก็ตและจังหวัดชุมพร เข้าตรวจโรงแต่แร่ทุ่งคาฮาเบอร์ โดยปัจจุบันอนุญาตเปิดดำเนินการโรงแต่งแร่
  • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดชุมพรเข้ามาเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร  เพื่อดูกระบวนการทำงานและนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเข้าใจเรื่องโรงแต่งแร่รวมถึงการเป็นมิตรต่อชุมชุนและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนรอบข้างในพื้นที่
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัท HC STRACK เข้าเยี่ยมชมและดูกระบวนการทำงานของโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร

ความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดการพื้นที่รวมถึงทำการสำรวจและ ออกแบบทางด้านวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ อยู่ โดยกระบวนการถัดไปจะเป็นการลงเข็มและปรับพื้นที่

โซล่า

ทีมงาน THL power เข้าสำรวจฟาร์มบริษัทสหฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบความต้องการและปริมาณการใช้พลังงานของฟาร์ม ในการนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการทำ Private PPA ร่วมกับสหฟาร์มทำไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Solar farm Biofarmจากมูลไก่ และระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเลี้ยงไก่ เป็นต้น

 

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ทีมงานและรศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย  เข้าเยี่ยมชมเหมืองดีบุก ณ เกาะยามอน อำเภอมะริด รัฐทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรสายการผลิตที่ 2 (เครื่อง Crusher) และให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เก็บแร่ได้ในการปริมาณที่มากขึ้น

ทีมงานได้เข้าสำรวจแร่ในพื้นที่ Shaw Bin Le ณ เกาะยามอนและพื้นที่เซกามิ บริเวณใกล้เกาะยามอน เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อศึกษาข้อมูลและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการทำเหมือง

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่อำเภอแก่งคอยได้เข้าตรวจสอบยอดคงเหลือคลังเก็บวัตถุระเบิด ณ เหมืองหินสระบุรี

ตรวจสอบยอด

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมการทำงานเหมืองหิน วันที่ 27 เมษายน 2561

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โครงการ The bay skycliff  ได้เริ่มดำเนินการจัดการและปรับปรุงที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการ phase 2

theBaySkycliff2

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซึ่งการประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มติการประชุมผลคะแนนเสียงส่วนมากจากผู้ถือหุ้นรับรองวาระการประชุมทั้ง 7 วาระ

เมื่อวันที่27-30 มีนาคม 2561 ทีมงานได้เดินทางไปดูพื้นที่เหมืองที่บ้านบ่อคำ เมืองรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา โดยภายในพื้นที่พบแร่Laterite (ศิลาแลง)  จึงได้เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาส่งห้องแลปตรวจหาแร่ทองต่อไป

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561ได้มีการประชุมชุมชนบ้านในจอก ต.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางบริษัทจะเข้าดำเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่เรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560  โดยผลของที่ประชุมไม่ได้มีข้อคัดด้านในโครงการดังกล่าว และยินดีที่จะให้จัดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่แห่งนี้ได้

ทางโครงการได้มีการปรับปรุงไฟฟ้าตามจุดต่างๆภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟโครงการ

ดำเนินการดูแลและปรับทัศนียภาพของสวนโครงการให้มีความสะอาดและสวยงาม

 

ติดต่อบริษัทกำจัดปลวกเข้ามาฉีดน้ำยาป้องกันปลวกให้แก่บ้านทุกหลังตามระยะเวลารับประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฯเข้าร่วมงานสัมมนาสัญญาณเตือนภัย…เมกะโปรเจ็กต์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง จัดโดยสภาเหมืองแร่ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทสวัสดีฯเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต5เมกกะวัตต์ ณ จังหวัดชุมพร

ปัจจุบันบริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

solar

การสร้างโรงแต่งแร่ ณ จังหวัดชุมพร อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้ออกใบอนุญาตแต่งแร่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โดยทางได้ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่งแร่ไปให้ทางอบต.กำลังรอนุมัติ โดยการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน45วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง

 

เมื่อวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและทีมงานจากทุ่งคาฯ ร่วมกับทีมงานจากประเทศออสเตรเลีย เข้าสำรวจและดูวิธีการทำเหมืองทองคำ ณ บ้านสารคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยผลการสำรวจเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะมีการเริ่มสำรวจเพื่อหาปริมาณสำรองหลังช่วงฤดูฝนในปีนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จ.สระบุรี เข้าตรวจวัดปริมาณกองสต็อกหินใหญ่ของบริษัททุ่งคาฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สระบุรี เชคกองสตอคหิน

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เหมืองหินสระบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2651

 

สระบุรี มหิดลดูงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่นิคมพระพุทธบาทสระบุรีเข้าตรวจสอบการใช้พื้นที่ของนิคมในบริเวณเหมืองเพื่อต่อสัญญาการใช้ที่ดินให้แก่บริษัททุ่งคาฯ

สระบุรี นิคมตรวจสอบพื้นที่1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ตัวแทนจากทุ่งคาฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการใช้งานระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประชุมชี้แจงกำกับดำเนินงานเหมือง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทุ่งคาฮาเบอร์ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ60 ซึ่งนั่นทำให้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสวัสดีฯ โดยปัจจุบันบริษัทสวัสดีฯเป็นผู้ดำเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ขนาด5เมกกะวัตต์

dkgogj

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารจากทุ่งคาฮาเบอร์ได้เข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards  of Myanmar and surrounding regions ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยา,ทรัพยากร,ธรณีพิบัติภัยแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและภูมิภาคโดยรอบซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ทั้งนี้บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานประชุมในครั้งนี้และได้รับโล่แสดงความขอบคุณจากคณะผู้จัดงานอีกด้วย

S__2818091S__2818086

ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อตรวจและทดสอบการเดินเครื่องจักร (Test run) สายการผลิตที่ 2  โดยคาดการณ์ว่าเครื่องจักรจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

xcbhnfgdfgdfgjmjfds-1-01

ผู้บริหารและทีมงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) จากบริษัท Discover Management เข้าเยี่ยมชมหน้างานและกระบวนการผลิตของธุรกิจเหมือง ทั้งเหมืองดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และเหมือนหิน จังหวัดสระบุรี เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเอกสารรายงานเพื่อยื่น Resume Trade

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายอำเภอ ปลัดและตำรวจประจำอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้เข้าตรวจคลังเหมืองเพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลใช้อนุมัติขอใช้วัตถุระเบิดสำหรับแปลงประทานบัตรใหม่ของเหมือง

njk,h

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างFinancial Advisorและ Internal Control Audit เพื่อดำเนินเตรียมการยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 7-9 มกราคม 2561ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูแลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม

ในเดือนธันวาคม2560 โรงโม่หินทุ่งคาฯสระบุรีได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งในสายการผลิตที่1และ2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่อเนื่องมากขึ้นและผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าพบหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรับมอบประทานบัตรที่ 28676/15268 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์สำหรับเหมืองหินสระบุรี

S__9977858

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีการเจรจาแล้ว  3 โครงการประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มร่วมกับสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ สหกรณ์กองทุนสวนบางบ้านตากแดด จ.พังงา  นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอย คาดการณ์กำลังการผลิตที่ 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยใช้งบประมาณรวม 5 พันล้านบาท

IMG_1814-1

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินกับ บริษัท ดิสคัฟเวอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศ เพื่อเตรียมการในการนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

131017-manager

ทีมงานเดินทางไปยังแขวงอัตตาปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการการเดินสำรวจพื้นที่และข้อมูลแหล่งแร่เหมืองตะกั่วและแร่เงิน ของบริษัท NEYLAND จำกัด

 

ผู้บริหารบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้บริหารจากผาแถมมายนิ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงทุนร่วมกันในเหมืองที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

S__22659133

ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

S__3842110

ผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปสำรวจเหมือง และเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ ในพื้นที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมสำรวจได้ดูพื้นที่จริงเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารเดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจทีมงานในพื้นที่ รวมไปถึงยังเข้าดูการเปิดพื้นที่หน้าดินเพิ่มเติม และการสร้างเรือดูดแร่ดีบุกจากน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณแร่ดีบุกเข้าสู่สายการผลิตอีกด้วย

Media news 07

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลโดยวาระในการประชุมที่สำคัญได้แก่:

  – การเพิ่มทุน

  – การลดทุน

  – การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

โดยภายในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ที่ประชุมมีเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวาระต่างๆที่ท่านประธานในที่ประชุมนำเสนอ

บริษัทฯได้ดำเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติพันเหตุเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการขยายระยะเวลา

เมื่อวันที่25-26 พฤษภาคม 2560Mr. U Aye Lwinบอร์ดบริหารจากMIC ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยหารือกับผู้บริหารถึงโอกาสการทำธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

mic

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

01

อาจารย์พิษณุุ บุญนวล และฝ่าย Project Management เดินทางไปยังสาธารณรัฐพม่า เพื่อดำเนินการเรื่องการวางแผนผลิตแร่และพัฒนาการผลิตแร่ดีบุกเมื่อวันที่ 18 -20 เมษายน 2560 จากนั้นในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560 ฝ่าย Project management เดินทางไปยังหน้าเหมืองอีกครั้งเพื่อตรวจสอบหน้าเหมืองและตรวจประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร 

 

ทางบริษัทได้จัดการสัมมนาภายในให้แก่พนักงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากรศ.สุขุม นวลสกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ พี่น้องชาวทุ่งคาถึงการใช้พลังคิดบวกในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินและได้ให้ข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงาน ได้จริงเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านผู้บริหารได้มาร่วมนำเสนอสถานการณ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฯในปัจจุบันให้พี่น้องชาวทุ่งคาได้รับทราบและทำความเข้าใจได้อย่างตรงกัน นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผล การดำเนินงานของแต่ละแผนกจากกิจกรรม ร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ซ้อมหนีไฟ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้เข้าร่วมการอบรมและการซ้อมหนีไฟ เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ หากมีเหตุเกิดขึ้นจริง

13

-กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ทางสระบุรีจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และพบผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงโม่และชุมชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

– กิจกรรมกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560
พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560ณ สนามโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

16

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ยืนยันการวางทรัพย์ยอดหนี้อีกครั้ง ซึ่งหลังจากยืนยันแล้วนั้นศาลได้มีการนัดฟังคำสั่งเรื่องความคืบหน้าในการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นี้ต่อไป

ไทม์ไลน์แผนฟื้นฟู_thai

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างผลิตแร่ดีบุกให้กับบริษัท NGWE KABAR MYANMAR CO., LTD (คู่สัญญา) ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างมีใบอนุญาตการผลิต (Production License) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างสามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีเพื่อทำการติดตั้งเครื่องจักร โดยเหมืองดังกล่าวมีพื้นที่ขนาด 812.14 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใน ตำบลมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สัมปทานมีกำหนดถึงปี พ.ศ.2566 และอายุสัญญาการว่าจ้างระบุเป็นเงื่อนไขจนกว่าแร่ดีบุกในพื้นที่จะหมด หรือสัมปทานหมดอายุ

โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และมีการปรับปรุงการเดินเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้มีการผลิตแล้วเรียบร้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทีมผู้บริหารได้เดินทางไปยังเหมืองหินชลสิน เพื่อเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบดูการติดตั้งเครื่องจักรของสายการผลิตที่ 2 เพิ่มเติม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เครื่องจักรในสายการผลิตที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตแล้ว ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของเหมืองชลสินเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 40%

mining saraburi2

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ทางบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้พานักลงทุนทั้งหมด 18 ท่าน เยี่ยมชมเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยของ บจก.ทุ่งคำ โดยมีคุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ เป็นคนพาเยี่ยมชมและบรรยายถึงขบวนการผลิตตลอดจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งนักลงทุนยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหมืองฯและชุมชน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพาเข้าชมเหมืองทองคำพิสูจน์ความจริง ชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองฯเกือบร้อยคนพากันเข้าชมเหมืองทองของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเหมืองมีมาตรการดูแลสภาพแวดล้อมและพี่น้องบริเวณใกล้เคียงอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน อีกทั้งทางเรายังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามทุกเรื่องที่สงสัยและอยากรู้