ความรับผิดชอบต่อสังคมล่าสุด

1058626

ฟาร์มไก่ไข่เพื่อสวัสดิการและชุมชน

ทีมงานได้ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 300 ตัว ซึ่งไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานได้นำไข่จากฟาร์มไปแบ่งปันให้แก่สมาชิกชุมชนสระบุรีและพี่น้องชาวทุ่งคา

1021695

ทอดผ้าป่าวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2561 วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงบริเวณพื้นที่เหมือนหินสระบุรี