ข่าว

solar

พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทสวัสดีฯเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต5เมกกะวัตต์ ณ จังหวัดชุมพร

ปัจจุบันบริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

โรงแต่งแร่ชุมพร2

โรงแต่งแร่ชุมพร

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โดยทางได้ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่งแร่ไปให้ทางอบต.กำลังรอนุมัติ โดยการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน45วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง

dkgogj

บริษัท ทีเอชแอล เพาเวอร์ เข้าถือหุ้นในบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เพื่อดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มในจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทุ่งคาฮาเบอร์ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ60 ซึ่งนั่นทำให้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสวัสดีฯ โดยปัจจุบันบริษัทสวัสดีฯเป็นผู้ดำเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ขนาด5เมกกะวัตต์

 

S__2818091

ผู้บริหารเข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards of Myanmar and surrounding regions

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารจากทุ่งคาฮาเบอร์ได้เข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards  of Myanmar and surrounding regions ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยา,ทรัพยากร,ธรณีพิบัติภัยแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและภูมิภาคโดยรอบซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ทั้งนี้บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานประชุมในครั้งนี้และได้รับโล่แสดงความขอบคุณจากคณะผู้จัดงานอีกด้วย

156049 (1)

ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่ 7-9 มกราคม 2561ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูแลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม

27826

ซ่อมแซมเครื่องจักรเหมืองหิน จังหวัดสระบุรี

ในเดือนธันวาคม2560 โรงโม่หินทุ่งคาฯสระบุรีได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งในสายการผลิตที่1และ2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่อเนื่องมากขึ้นและผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย

Picture3

ให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบายและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของทุ่งคา

ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ถึงเรื่องนโยบายและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โดยได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์หลายสำนัก  ได้แก่ ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ดอกเบี้ยธุรกิจ ทรานสปอร์ตเจอร์นัล

 

S__1564

ขยายกำลังการผลิตเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเข้าดูการทำงานในพื้นที่และตรวจดูความก้าวหน้าในการขยายสายการผลิต โดยคาดการณ์เริ่มดำเนินการผลิตในสายการผลิตใหม่ได้ภายในเดือนมกราคม 2561 นี้

 

 

 

S__9977858

ทุ่งคาฯ ต่ออายุประทานบัตรเหมืองหิน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าพบหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรับมอบประทานบัตรที่ 28676/15268 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์สำหรับเหมืองหินสระบุรี

 

IMG_1814-1

แถลงข่าวขยายธุรกิจพลังงานทดแทน คาดกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ใน5 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีการเจรจาแล้ว  3 โครงการประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มร่วมกับสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ สหกรณ์กองทุนสวนบางบ้านตากแดด จ.พังงา  นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอย คาดการณ์กำลังการผลิตที่ 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยใช้งบประมาณรวม 5 พันล้านบาท