admin

About admin

This author admin has created 88 entries.

S__9977858

ทุ่งคาฯ ต่ออายุประทานบัตรเหมืองหิน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าพบหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรับมอบประทานบัตรที่ 28676/15268 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์สำหรับเหมืองหินสระบุรี

 
 
 
 
 
 
 

IMG_1814-1

แถลงข่าวขยายธุรกิจพลังงานทดแทน คาดกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ใน5 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีการเจรจาแล้ว  3 โครงการประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มร่วมกับสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ สหกรณ์กองทุนสวนบางบ้านตากแดด จ.พังงา  นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอย คาดการณ์กำลังการผลิตที่ 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยใช้งบประมาณรวม 5 พันล้านบาท

 

 

 

700886

สนับสนุนการซ่อมแซมพื้นที่และถนนในบริเวณโรงเรียน ถ้ำเต่า จ.สระบุรี

เมื่อวันที่14 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ทำการบริจาคหินคลุกให้แก่โรงเรียนถ้ำเต่าอ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ สระบุรี เพื่อเป็นวัสดุในการซ่อมแซมพื้นที่และถนนที่ผุพังในบริเวณโรงเรียน

S__18366767

เหมืองทุ่งคาพม่าแจกขนมแบ่งปันความสุขให้แก่สมาชิกชุมชนในพื้นที่

ทางบริษัททุ่งคาฯสำนักงานพม่าได้แจกขนมให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมือง เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชน

S__22659133

ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัดเพื่อหารือเรื่องการลงทุนเหมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหารบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้บริหารจากผาแถมมายนิ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงทุนร่วมกันในเหมืองที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

S__3842110

ต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Image_2f9a2ff

มอบเงินแก่กองทุนหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมืองหิน สระบุรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบเงินกองทุนสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาทให้กับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เหมืองหินสระบุรี

 

659306

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ลูกหลานพนักงานโรงโม่หิน สระบุรี

ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับลูกหลานพนักงานในโรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆหันมาสนใจการเล่นกีฬาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

S__13336650

การประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาในพื้นที่เหมืองพม่า ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นระหว่างเหมืองแร่และชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเหมืองและชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการเรารักเหมืองแร่นั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดตั้งกองทุนเรารักเหมืองเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีในแต่ละชุมชน, การมอบอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนทั้ง6ชุมชน ฯลฯ

 

635208

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560