admin

About admin

This author admin has created 126 entries.

csr

โครงการ ยูคาลิปตัสรอบเหมือง

ทีมงานได้ดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัสจำนวน 3,000 ต้น บริเวณตามแนวเขตประทานบัตรใหม่ เหมืองหินจังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

THL-web1

ทุ่งคาฯ ร่วมลงทะเบียนกับบริษัท Kylla

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมลงทะเบียนกับบริษัท Kylla  ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการติดต่อ จัดการหาบริษัท และกองทุนต่างๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการ ให้มาร่วมลงทุนกับบริษัทในอนาคต

oct2

บริษัท ทรูสโตร์ฯ เก็บตัวอย่างดินขาวเหมืองหิน จังหวัดสระบุรี

บริษัท ทรูสโตร์ จำกัด ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างดินขาวที่จุดแปลงประทานบัตรใหม่ เพื่อนำตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานความต้องการของบริษัท ทรูสไตร์ จำกัด

 

csrสระบุรี

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้มอบเงินสนับสนุนการสำหรับจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้มอบเงินสนับสนุนการสำหรับจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

csr พม่า

ชาวทุ่งคาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมถนนสาธารณะและปรับพื้นผิวถนน

ชาวทุ่งคาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมถนนสาธารณะและปรับพื้นผิวถนน ภายในบริเวณชุมชนเกาะยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของชุมชนชาวยามอญและของบริษัทในช่วงฤดูฝน

พม่า

คณะผู้บริหารได้เข้าพบ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารได้เข้าพบ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่และพลังงานใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

สระบุรี

เหมืองหินสระบุรีของบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการเหมืองในเขตประทานบัตร28676/15268

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เหมืองหินสระบุรีของบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการเหมืองในเขตประทานบัตร28676/15268  ซึ่งเป็นเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซด์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางทีมงานหน้าเหมืองและทีมวิศวกรได้มีการหารือเพื่อวางแผนทำเหมืองในเขตประทานบัตรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

csr3

ปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่

ทีมงานได้เริ่มปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่ โดยต้นยูคาลิปตัสนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยในการกรองฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองนั่นเอง

csr1

พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสัตว์ป่าที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง