admin

About admin

This author admin has created 106 entries.

1058626

ฟาร์มไก่ไข่เพื่อสวัสดิการและชุมชน

ทีมงานได้ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 300 ตัว ซึ่งไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานได้นำไข่จากฟาร์มไปแบ่งปันให้แก่สมาชิกชุมชนสระบุรีและพี่น้องชาวทุ่งคา

1021695

ทอดผ้าป่าวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2561 วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงบริเวณพื้นที่เหมือนหินสระบุรี

S__167411714

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่20/2561

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซึ่งการประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มติการประชุมผลคะแนนเสียงส่วนมากจากผู้ถือหุ้นรับรองวาระการประชุมทั้ง 7 วาระ

เหมืองกัมพูชา1

สำรวจเหมือง ณ ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่27-30 มีนาคม 2561 ทีมงานได้เดินทางไปดูพื้นที่เหมืองที่บ้านบ่อคำ เมืองรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา

โดยภายในพื้นที่พบแร่Laterite (ศิลาแลง)  จึงได้เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาส่งห้องแลปตรวจหาแร่ทองต่อไป

2

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีฉลองเจดีย์ใหม่ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งเป็นชุมชนรอบข้างที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯ โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ดังกล่าว เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนาและเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัฒนธรรมชุมชนสืบต่อไป

<

CSR ฟาร์มไก่

โครงการฟาร์มไก่ไข่ เพื่อชาวชุมชนสระบุรี

โครงการฟาร์มไก่ไข่ บริเวณชุมชนสระบุรี ปัจจุบันกำลังดำเนินสร้างโครงของฟาร์มอยู่ และได้มีการสั่งซื้อไก่พันธ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) แล้ว คาดว่าตัวฟาร์มจะดำเนินการพร้อมใช้งานต้นเดือนเมษายน

 

solar

พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทสวัสดีฯเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต5เมกกะวัตต์ ณ จังหวัดชุมพร

ปัจจุบันบริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

โรงแต่งแร่ชุมพร2

โรงแต่งแร่ชุมพร

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โดยทางได้ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่งแร่ไปให้ทางอบต.กำลังรอนุมัติ โดยการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน45วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง

860467

แก้ไขระบบกล้องวงจรปิดวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี

ทีมงานCSRได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือในการดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดภายในวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าทำให้ระบบกล้องวงจรปิดของวัดมีความขัดข้อง ทางทีมงานcsrจึงได้เข้าตรวจสอบและช่วยดำเนินการแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

dkgogj

บริษัท ทีเอชแอล เพาเวอร์ เข้าถือหุ้นในบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เพื่อดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มในจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทุ่งคาฮาเบอร์ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ60 ซึ่งนั่นทำให้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสวัสดีฯ โดยปัจจุบันบริษัทสวัสดีฯเป็นผู้ดำเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ขนาด5เมกกะวัตต์