admin

About admin

This author admin has created 119 entries.

csr3

ปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่

ทีมงานได้เริ่มปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่ โดยต้นยูคาลิปตัสนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยในการกรองฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองนั่นเอง

csr1

พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสัตว์ป่าที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

 

สระบุรี

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่เหมืองหิน เพื่อส่งเรื่องขอเพิ่มชนิดแร่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ (ธรณีวิทยาเหมืองแร่) สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจพื้นที่เหมืองหิน สระบุรี เนื่องจากบริษัทมีการส่งเรื่องขอเพิ่มขอชนิดแร่ อันได้แก่ หินเดไซด์และดินอุตสาหกรรมชนิดซีเมนต์

1530854826440

โรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดชุมพร

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมฝ่ายแร่ เขตภูเก็ตและจังหวัดชุมพร เข้าตรวจโรงแต่แร่ทุ่งคาฮาเบอร์ โดยปัจจุบันอนุญาตเปิดดำเนินการโรงแต่งแร่
  • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดชุมพรเข้ามาเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร  เพื่อดูกระบวนการทำงานและนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเข้าใจเรื่องโรงแต่งแร่รวมถึงการเป็นมิตรต่อชุมชุนและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนรอบข้างในพื้นที่
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัท HC STRACK เข้าเยี่ยมชมและดูกระบวนการทำงานของโรงแต่งแร่ทุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร
csr1

สาธิตวิธีการแยกแร่และให้ความรู้เรื่องการผลิตแร่แก่ชุมชนจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อสาธิตวิธีการแยกแร่ในกระบวนการผลิต พร้อมทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากกระบวนการดังกล่าวเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในบริเวณ

csr3

มอบหินแก่ชุมชนสระบุรี เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกชุมชน

เหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี บริจาคหินจำนวน  292  ตัน ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ไฟฟ้าตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  สถานที่ออกกำลังกายและให้นักเรียนในชุมชนหลบแดดฝนขณะรอรถโดยสารไปโรงเรียน

คลังระเบิด1

คณะกรรมการฯจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบคลังวัตถุระเบิด

คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลยอดคงเหลือประจำคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิดจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บและยอดคงเหลือของวัตถุระเบิด ของเหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี

HC stact พม่า

บริษัท HC STRACK จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานเหมืองแร่ดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท HC STRACK  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าแร่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานเหมืองแร่ดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานทำงาน เช่นความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

1079847

มอบหินคลุก

บริษัทฯ ได้มอบหินคลุกให้แก่ชุมชนบ้านหมู่4 จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้สำหรับการลาดถนนของหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีของชุมชน