admin

About admin

This author admin has created 84 entries.

S__22659133

ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัดเพื่อหารือเรื่องการลงทุนเหมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหารบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้บริหารจากผาแถมมายนิ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงทุนร่วมกันในเหมืองที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

S__3842110

ต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 
 

Image_2f9a2ff

มอบเงินแก่กองทุนหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมืองหิน สระบุรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบเงินกองทุนสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาทให้กับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เหมืองหินสระบุรี

 

659306

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ลูกหลานพนักงานโรงโม่หิน สระบุรี

ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับลูกหลานพนักงานในโรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆหันมาสนใจการเล่นกีฬาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 

S__13336650

การประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาในพื้นที่เหมืองพม่า ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นระหว่างเหมืองแร่และชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเหมืองและชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการเรารักเหมืองแร่นั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดตั้งกองทุนเรารักเหมืองเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีในแต่ละชุมชน, การมอบอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนทั้ง6ชุมชน ฯลฯ

 

635208

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560

 

4-1

มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำเนิดสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากชาวทุ่งคาฮาเบอร์สระบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำเนิดสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำเป็นเป็นทุนสำหรับสาธารณประโยชน์ต่อไป

 

pr news2 aug2017

ผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปสำรวจเหมือง และเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ ในพื้นที่เมืองวังเวียง

ผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปสำรวจเหมือง และเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ ในพื้นที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมสำรวจได้ดูพื้นที่จริงเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไป

 

pr news aug2017

 

 

 

 

pr news2 aug2017

Media news 07

Tin mine at Republic of the Union of Myanmar

On July 8, 2560, the management team have traveled to the Republic of the Union of Myanmar to visit and encourage local staff as well as to see the ground surface opening in the new area, moreover we have builta new machine that canextracted tin from the water in order to increase tin input into the production line.