โรงแต่งแร่ชุมพร

ชุมพร

เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จากจังหวัดชุมพรเข้าตรวจโรงแต่งแร่ ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ณ จังหวัดชุมพร