โรงแต่งแร่ชุมพร

โรงแต่งแร่ชุมพร2

การสร้างโรงแต่งแร่ ณ จังหวัดชุมพร อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้ออกใบอนุญาตแต่งแร่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โดยทางได้ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่งแร่ไปให้ทางอบต.กำลังรอนุมัติ โดยการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน45วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.