หารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาชุมชน หมู่4 จังหวัดสระบุรี

Picture8

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ทีมงานได้ร่วมประชุมกับสมาชิกชุมชนหมู่4 จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาชุมชน โดยทางชุมชนจะมีการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ทางคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อไป

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.