ยื่นขอขยายNC

THL-SET1

บริษัทฯได้ดำเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติพันเหตุเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการขยายระยะเวลา


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.