สมัครงาน

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2449 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2537  โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย  การสำรวจและทำเหมืองแร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ การทำเหมืองหิน การทำธุรกิจบดย่อยหิน การบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   บริษัทฯ มีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ สระบุรี  และ ภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

 

Search Jobs   รายละเอียดคุณสมบัติ และ ลักษณะงาน  ตาม  Links

สถานที่ปฏิบัติงาน  เมืองสุขุมา  แขวงจำปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สวัสดิการ

 • โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันชีวิต
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าอาหาร
 • ค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • ค่าเดินทางกลับเยี่ยมภูมิลำเนา

วิธีการสมัคร   แจ้งประวัติ พร้อมรูปถ่าย อัตราเงินเดือนที่ต้องการ

 • สมัครผ่านทาง Email
 • สมัครผ่าน Apply Now

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

252/11 ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320

โทร  02 6954910-11

Fax  02 694 4420

Email    :  personnel@tongkah.co.th          

Websit  :  www.tongkahharbour.com

ตำแหน่งพนักงาน

Qualifications :-

 1. Bachelor’s Degree or Higher in Industrial  Engineer.
 2. At least 5 years’ experience in maintenance and engineering manufacturing processes.
 3. Experience covers maintenance planning, both preventive and corrective, including turnaround and shutdown, ISO and also project management.
 4. Knowledge in reliability control is preferred and DCS system will be advantage.
 5. Good command of English both of writing and speaking, computer literate.
 6. A strong Leader with excellent communication and organizational skills.
 7. Highly skilled in performing routine maintenance tasks and repairs
 8. In-Depth knowledge of preventative maintenance and mechanical systems
 9. Able to operates basic power and hand tools , equipment and spare parts
 10. Controlled subcontract and construct contractor.
 11. Ability to communicate effectively with staff and other department

Responsibilities :

 1. Managing and developing a maintenance department
 2. Managing the maintenance system, Budgets, Spare part inventory and planning process
 3. Ensure project document, ISO document are complete, maintenance quality document, log sheet, up to-date and store appropriately.
 4. Responsible for coordinate and completion of the project by setting deadlines, assigning responsibilities, monitoring the progress of the project.
 5. Assures maintenance staff and subcontractor works in a safe manner; follow safety requirements, with regulations and other legal requirement. 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา:ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงาน

สัมพันธ์เป็นอย่างดี

 1. มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลงานธุรการของบริษัทฯ
 2. มีประสบการณ์ในระดับบริหารในบริษัทฯขนาดกลางไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล,
 5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ,
 6. มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ,
 7. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาหารือ,
 8. มีความสามารถในการประสานงาน,
 9. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคลังสินค้า
 10. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการทำเหมือง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. สามารถทำงานประจำที่ สปป.ลาวได้

Qualifications

 • Male / Female, Thai Nationality, Age not more than 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Occupational Health and Safety or related fields.
 • 5- 15 years working experience in manufacturing environment and minimum 2 years of experience in management level of health, safety & environmental.
 • Strong leadership, Interpersonal and communication skills are required.
 • Proactive, self-motivated, fast learner, service mind, strong team player.
 • Prefer in Western manufacturing style.
 • Good command of English both speaking and writing.

 

Responsibilities

 • Develop and maintain “HSE” systems and procedures to facilitate world class Occupational Health & Safety performance.
 • Propose “HSE” operating budgets and the necessary investment to the Site Management, and manage them.
 • To manage and implement safety programs to ensure compliance with ISO, TS & OHSAS system, legal requirements and initiatives.
 • Carry out inspections and internal audits, make recommendations and specify corresponding actions as well as the responsibility for implementing it.
 • Identify, investigate, report and provide guidance relative to root causes of incidents, accidents, near misses, employee safety programs and regulatory compliance related HSE.
 • To manage effective HSE and Site Training Plans by conducting employee orientation.
 • To motivate all employees for improving safety & environment awareness.
 • To ensure that contractor personnel working on the property are in compliance with policies and safety requirements.
 • To implement key environmental projects, HAZOP, environmental monitoring, waste, air, wastewater management & treatment and etc.
 • To ensure that the management system which is put in place does contribute to continuous improvement in performance.

Qualifications:

 • Male, age 22 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Ming Engineering or related field
 • At least 0-5 years of experience in Mining
 • Good command of English
 • Software AutoCAD,Surpac

Responsibilities:

 • Assessing and following the underground mine planning
  • Managing budgets
  • Liaising with and advising managerial and technical staff
  • Ascertaining extraction risks
  • Using specialist computer applications to maximize planning and production analyzing data
  • Monitoring and evaluating underground performance
  • Managing underground development work
  • Must be known principle of mining engineering such as mining method, ventilation, mine survey, drilling and blasting, et al.
  • Ensuring that operations comply with health and safety requirements
  • Keeping records
  • Making sure that equipment used is safe
  • Costing and organizing supplies
  • Planning and implementing extraction system

Qualification

– Male / Female age 24-35 years old.
– Bachelor’s degree in related field.
– Need experience 2 years of purchase raw material in manufacturing business.
– Have knowledge import process
– Good relationship and positive thinking
– Good command of English

Responsibilities:

– Send Forecast and Purchase order to Vender
– Follow up part delivery on time
– Follow up confirm PO from Vendor.
– Update delivery check
– Check shortage everyday
– Follow up pull in delivery from Vendor
– Issue PO Manual, incase of stock shortage

คุณสมบัติ

 1. วศบ. ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า
 2. ประสบการณ์ 1-3 ปี
 3. มีความเข้าใจงานระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือตรวจวัดในกระบวนการผลิต
 4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. บริหารจัดการงานโครงการ
 2. ประสานงานการติดตั้งระบบ และ commissioning รบบจนแล้วเสร็จโครงการ
 3. สามารถแก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักรขัดข้อง Break down
 4. ประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

Qualifications:

 1. Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or any related fields.
 2. Minimum of 5 years’ experience in General Accounting.
 3. Good command of English and computer proficiency.
 4. Active and fast-learner

 

Responsibilities:

 1. Being responsible for all areas relating to financial reporting.
 2. Being a key person for developing and maintaining accounting principles, practices and procedures to ensure accurate and timely financial statements. 
 3. Managing the accounting team and ensuring the efficiency and effectiveness of accounting functions and processes under general accounting accepted principles.
 4. Designing, implementing and modifying the accounting system to support business.
 5. Reviewing company policies and procedures to comply with tax rules and regulations.
 6. Dealing with an auditor.
 7. Assisting, supporting and providing solutions for the team when problems occur.

Qualifications

 1.  High School diploma or five years of related operational experience, including supervisory or lead experience with 3 years of surveying experience relevant to the assignment
 2. Advanced training or education in surveying, mapping or a related field

 Responsibilities:

 1. Assigns, supervises, and reviews the work of the staff within the TFM surveying department
 2. Supervises the performance of complex site surveys and oversees the activities of field survey crews in performing site surveys.Maintains accurate notes, records and sketches to describe and certify work performed
 3. Implements production plans according to approved schedule
 4. May participate in the full range of daily operational duties, performing the most difficult
 5. Conducts performance evaluations on subordinate staff
 6. Prepares estimates of the staffing, materials, and equipment requirements for projected work activities
 7. Maintains an inventory of parts and materials.Approves purchases of materials and equipment; maintains time, materials and equipment use reports.Requisitions tools, supplies, materials and equipment
 8. Trains staff in methods and procedures for conducing assigned surveys and safety procedures
 9. Presents or oversees the presentation of findings to engineering and/or operational personnel
 10. Perform other duties as required

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word,Excel,Power point และ Internet ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง จัดทำประวัติ
 2. ดูแลเรื่องเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน
 3. ดูแลตรวจสอบพนักงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
 4. ดูแลเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 5. ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนและตามนโยบายของบริษัท
 6. บริหารงานธุรการสำนักงาน ควบคุมดูแลงานบำรุงอาคารสถานที่,ทรัพย์สินของบริษัท,งานความปลอดภัย จป.,งานรปภ..งานแม่บ้าน และงานธุรการโดยรวมภายในโรงงาน
 7. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานแผนกิจการเพื่อสังคมและงานชุมชนสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล
 6. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นได้ตรงตามเป้าหมาย
 7. สามารถสื่อความ ได้แก่ พูด เขียน การนำเสนอในที่ประชุม ฯลฯ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
 8. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 9. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน สามารถประสานสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
 11. ปฏิบัติงานภาคสนามและงานต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลของ “ชุมชนรอบเหมือง” และบันทึกในระบบ MIS/GIS เผยแพร่ต่อสาธารณชน และการบริหารงานของฝ่าย CSR บริษัทฯ
 2. จัดทำ “แผนแม่บทชุมชนระดับตำบล” ในทุกตำบลรอบเหมือง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก และเสนอต่อ “คณะกรรมการไตรภาคี” เพื่อพิจารณา
 3. จัดระบบและออกแบบฟอร์มการดำเนินงานและการติดตามผล ประเมินผลของแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและบัญชีรับ-จ่ายแต่ละกองทุนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนตามตัวชี้วัด CSR ของบริษัทฯ
 4. จัดเครือข่าย “แกนนำมวลชน” ทุกเพศ ทุกประเภทเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจัดให้มี “กิจกรรมพิเศษ” เช่น มอบรางวัลดีเด่นประจำปีและการศึกษาดูงานที่จะเป็นของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เหมืองเป็นระยะๆ
 5. จัดทำ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ” ต่อสื่อมวลชนสาธารณะทุกช่องทาง
 6. ประสานงานหน่วยราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เหมืองที่เกี่ยวข้อง
 7. พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ “ลงชุมชน” และ “แกนนำชุมชน”
 8. รับผิดชอบตามที่ผู้จัดการ CSR มอบหมาย

คุณสมบัติ/ຄຸນສົມບັດ 

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการในการขอใบอนุญาตต่างๆ
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรเป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 1. ติดต่อประสานงานและเจรจากับหน่วยงานราชการในการยื่นขออนุญาตต่างๆ
 2. ประสานงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ/ຄຸນສົມບັດ 

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/ ການສຶກສາບໍ່ຈໍາກັດ
 2. มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี/ ມີປະສົບການປຸງແຕ່ງອາຫານບໍ່ມີຫນ້ອຍ ກ່ວາ 5 ປີ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 

 1. ดูแลรับผิดชอบการทำอาหารตามออเดอร์ คิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ / ຄວາມຮັບຜິດຊອບປຸງແຕ່ງອາຫານຕາມຄໍາສັ່ງຄົ້ນຫາປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫມ່ົົ
 2. ควบคุมดูแลการทำงานของพ่อครัวแม่ครัว / ຊີ້ນໍາວຽກງານ ຂອງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ໄດ້
 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในครัว / ການບໍລິຫານໃນເຮືອນຄົວໄດ້
 4. บริหารวัตถุดิบต่างๆอย่างเหมาะสม / ການບໍລິຫານທີ່ເຫມາະສົມຂອງວັດຖຸດິບ

 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย / ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍ

 1. ควบคุมการทำอาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ / ການຄວບຄຸມອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນາໄມ

Qualifications

 1. Bachelor’s degree Science Chemistry or similar fields
 2. Minimum of 1-2 years experience in Research/Technology development in the field of Chemical
 3. Sound knowledge of the various Chemical technologies and good foresight in future trends
 4. Good communication and interpersonal skills to interact with internal & external parties
 5. Mature, tactful, resourceful, positive attitude and self-motivated
 6. Able to relocate to take charge of operation in Southeast Asia region as well as customers’ visits to resolve any R&D technical issue
 7. Fluent in English and Computer literacy

Responsibilities:

 1. Lead role in carrying out applications-based research & development in area of Paint & Coating throughout the R&D life cycle
 2. Responsible for New Product Design and Development
 3. Development of technology solutions and products
 4. Provide technical support & advice to management in areas related to Paint & Coating
 5. Calculate cost breakdown and capacity of each process
 6. Prepare and generate necessary report to Management

คุณสมบัติ

 1. ใบประกอบ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ, อากาศ หรือกากอุตสาหกรรมหรือได้
 2. มีประสบการณ์ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ น้ำ, อากาศ, กากของเสีย,วัตถุอันตราย,ระบบน้ำดีและพลังงาน อย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความรู้ด้านการจัดการ ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001
 4. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  ติดตามและทวนสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี การจัดการพลังานในโรงงาน
 2. ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสีย
 3. จัดทำแผนงานติดตามการตรวจสอบ การวิเคราะห์ระบบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 5. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 1. ชาย หรือ หญิง  สัญชาติไทยหรือลาว
 2. วุฒิการศึกษาปรึญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษาการใช้ MS Office ได้ดี
 6. สามารถพูดภาษาลาวหรือภาษาอีสานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
 2. ขับเคลื่อนงาน CSR และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
 4. สื่อสารข้อมูลบริษัท ชุมชน

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 3. หากมีความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ช่วยงานเตรียมตัวอย่างก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี กับ พนักงาน Fire Assay

คุณสมบัติ 

 1. วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์งานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. .มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบ ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. สรรหาแหล่งจัดซื้อ , คัดเลือก และดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคา , เงื่อนไขการใช้งาน และการลดเวลาที่ดีที่สุดจากผู้ขาย,ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการ
 2. ประสานงานและสนับสนุนกับแผนกภายในด้วยใบเสนอราคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
 3. ดูแลรักษาและอัพเดตรายการผู้ขายที่ได้รับอนุมัติแล้ว และประเมินผลผู้ขายตามตารางกำหนดการณ์
 4. ควบคุมการจัดหาสินค้าโดยการค้นหาแหล่งหรือผู้ขายรายใหม่ๆ หรือผู้ขายทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความยืดหยุ่นและด้านความคุ้มทุน
 5. ร่วมมือกับแผนกสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการเก็บตุนสินค้าอย่างปลอดภัยและเพียงพอ
 6. คีย์ข้อมูลลงในระบบ ERP ,ส่งใบเสนอราคา , คำสั่งซื้อ และข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้ให้กับผู้ขาย ,บันทึกข้อมูล และจัดการงานพิเศษที่ผู้จัดการมอบหมาย ,สนับสนุนงานเลขานุการ ,หน้าที่เฉพาะหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

คุณสมบัติ

 1. มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี
 2. การศึกษา ต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ประถมศึกษา ขึ้นไป
 3. เคยผ่านการเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร รปภ. มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความประพฤติ และ ประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออก หรือ ไล่ออกเพราะประพฤติตัวไม่ดี
 5. ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
 6. ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช.
 7. มีบุคคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย
 8. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของบริษัทฯ มาแล้วอย่างดี มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันทีที่ส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
 9. มีผู้รับรองความประพฤติ และค้ำประกันการเข้าทำงาน
 10. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องแต่งเครื่องแบบสะอาด เรียบร้อย ติดป้ายชื่อ และบัตรประจำตัวอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติ/ຄຸນສົມບັດ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/ ການສຶກສາບໍ່ຈໍາກັດ
 2. มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร / ມີປະສົບການປຸງແຕ່ງອາຫານ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ/ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวในทุกเรื่อง /ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ປຸງແຕ່ງອາຫານທັງຫມົດ
 2. จัดเตรียมวัตถุดิบ และเช็คสต๊อควัตถุดิบ/ການກະກຽມວັດສະດຸກວດສອບວັດສະດຸປຸງແຕ່ງອາຫານ
 3. ดูแลทำความสะอาดในครัว / ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວ
 4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย / ປະຕິບັດ ຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. หากมีประสบกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิศษ
 3. มีใจรักงาน ระเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงานได้ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. ขยัน อดทน  ทำงานเป็นกะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำงานในความดูแลของหัวหน้างาน
 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย