ประวัติศาสตร์ทุ่งคาฮาเบอร์

START

CaptionMiles

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานี โดยเน้นลงทุนในธุรกิจประกอบกิจการสำรวจ การทำเหมืองแร่ และการบริหารจัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2449

07กัปตันไมล์สได้ก่อตั้ง “บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง จำกัด”ที่ีโฮวบากศ์ แทสมาเนียและได้ติดต่อกับรัฐบาลไทยเพื่อขอประทานบัตรเหมืองแร่ดีบุกในอ่าวภูเก็ตในปี 2450 บริษัทได้เริ่มทำเหมืองแร่ดีบุกทางทะเลโดยใช้เรือขุดแบบกระพ้อรายแรกของโลก และนำมาซึ่งประสบการณ์และความสำเร็จที่ได้ถูกจารึกไว้มากมายของบริษัท

พ.ศ. 2550

บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตในเหมืองแร่ดีบุกด้วยการซื้อเรือขุดเจาะเพิ่มขึ้น 7 ลำเพื่อใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ีจังหวัดภูเก็ต ต่อมา “บริษัท ลอนดอน ทิน กรุ๊ป” ของประเทศอังกฤษ (บริหารงานโดย บริษัท แองโกล ออเรนทอล) ได้เข้ามาควบคุมและโอนย้ายบริษัทไปที่ประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง จำกัด” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อที่ีเป็นทางการยิ่งขึ้น คือ “บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง เบอร์ฮาด” และต่อมาได้ถูกควบรวมกิจการโดย บริษัท มาเลเซี่ยน มายนิ่ง คอร์ปอเรชั่น ( MMC )

พ.ศ. 2523

THLได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท เพื่อที่จะตอบสนอง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศของรัฐบาลไทย โดยหลังจากได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด ”

พ.ศ. 2556

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยให้บริษัทมีรูปแบบการประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานี ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชน