ประวัติศาสตร์ทุ่งคาฮาเบอร์

START

CaptionMiles

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่มาเป็นเวลากว่า 110 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดยกัปตัน เอ็ดเวิร์ด ที ไมล์ส
ชาวออสเตรเลียผู้ก่อตั้งงบริษัทฯ ซึ่งได้เริ่มมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการทำเหมืองแร่ของชาวจีนที่ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2448 จึงได้พัฒนาเครื่องมือและลงทุนในการทำธุรกิจนี้

พ.ศ. 2449

07 เริ่มก่อตั้งบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์  จำกัด (มหาชน)  โดย กัปตัน เอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมลส์ นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์นั้น ได้เป็นผู้นำในการเริ่มใช้เทคโนโลยีเรือขุดแร่ดีบุกเป็นรายแรกของประเทศไทย และนับเป็นรายแรกของโลก  กัปตัน เอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมลส์ ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ดีบุกในอ่าวภูเก็ตจากรัฐบาลไทย ต่อมาได้เพิ่มกำลังการผลิตแร่ดีบุกโดยเพิ่มเรืออีก 7 ลำ ครอบคลุมการสำรวจและดำเนินการในทะเลเขตภูเก็ตในบริเวณ อ่าวฉลอง อ่าวบางเทา และอ่าวภูเก็ตพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรครอบคลุมเนื้อที่กว่า 6,205 เอเคอร์  ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกอย่างยาวนานกว่า 7 ทศวรรษ

พ.ศ. 2523 - 2524

THL set2บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ” โดยบริษัทได้ถือครองโดยคนไทยอย่างสมบูรณ์และได้เริ่มนำหุ้นของของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2527

บริษัทฯขยายกิจการไปสู่เหมืองแร่ทองคำแบบอุโมงค์ เกิดเป็นอุตสาหกรรม เหมืองแร่ทองคำแบบอุโมงค์ บ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2524

THL set2บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำหุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2533

ช่วงที่ตลาดดีบุกย่ำแย่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจก้าวไปสู่ธุรกิจ ทองคำและการสำรวจแหล่งแร่ และขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยได้ทำการก่อสร้างตึก “ทุ่งคา ทาวเวอร์” หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันชื่อ “ทรู ทาวเวอร์”

พ.ศ. 2534

บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและได้รับสัมปทานในการสำรวจแร่ทองคำและและแร่อื่นๆ ในจังหวัดเลย 

พ.ศ. 2537

all logo draft-01บริษัทฯ ได้แจ้งต่อกรมทะเบียนการค้าเพื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 

“ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ”

พ.ศ. 2538

Gold and Copper Mining 8

  • บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้รับอาชญาบัตรใบอนุญาตในการสำรวจแร่ ต่อมาหลังจากนั้น บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการสำรวจแหล่งแร่ทองคำที่ จ.เลย บริษัทจึงได้ส่งแผนการทำเหมืองแร่และยื่นขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ทองคำ 6 แห่ง ต่อกรมทรัพยากรธรณี
  • บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเหมืองหินเพื่อประกอบการเหมืองหินในการผลิตหินโรยทางรถไฟ และหินก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

พ.ศ. 2541

ในธุรกิจเหมืองหิน บริษัทฯ ได้เริ่มทำการผลิตหินและจำหน่ายไปยังลูกค้าภายในประเทศ

พ.ศ. 2546

กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำแก่ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด
ในพื้นที่ที่ีบริษัทฯ สามารถดำเนินการพัฒนาทำเหมืองแร่

พ.ศ. 2548

บริษัทฯ ได้มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด ซึ่งได้ยื่นขอประทานบัตรกว่า 50,000 ไร่ (8,000 เฮกเตอร์) เพื่อทำเหมืองดีบุกในทะเลอันดามันซึ่งในการขุดเจาะ1,200 หลุมนั้นคาดว่ามีปริมาณสำรองแร่ดีบุกประมาณ 49,672 ตัน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร

พ.ศ. 2549

Gold and Copper Mining 9ในเดือนกันยายน 2549 บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้เริ่มดำเนินงานเปิดโรงแต่งแร่ทองคำที่จังหวัดเลย และผลผลิตทองคำของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด นี้ ได้มีส่วนช่วยพลิกสถานะทางการเงินของบริษัทจากการขาดทุนไปสู่การมีผลกำไร ณ ปลายปี 2549

พ.ศ. 2552

  • ในไตรมาสที่ีสองของปี 2552 บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ลอยแร่เสร็จสมบูรณ์ สำหรับการจัดการแยกสารประกอบทองแดงในแร่ออกมา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตทองคำลดลง ได้สินแร่ทองคำเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายทองแดงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  • บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทำการขนสินแร่ทองแดงมีทองคำและทองแดงเจือปน โดยส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ และได้ส่งออกครั้งแรกในตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552

พัฒนาการสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2556

สิงหาคม : บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ โดย บ.สกายคลิฟฟ์ ได้ศึกษาวางแผนธุรกิจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และได้พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการทำธุรกิจ จึงได้ลงทุนกับ บ.89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์

ตุลาคม : เมื่อวันที่ี 24 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยความสมัครใจ โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

พ.ศ. 2557

_VSP0060 okมีนาคม : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยบ.  89  แคปริคอร์น  ดิเวลลอปเมนท์  ได้เริ่มพัฒนาที่ดินจ.ภูเก็ต  เป็นโครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ   “The Bay Skycliff ”

พฤศจิกายน : ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตามคำร้องของบริษัทฯ โดยศาลล้มละลายกลางได้ตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผน

พ.ศ. 2558

district-01มิถุนายน : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่มพัฒนาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็นโครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ The Bay District ”

สิงหาคม : ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติอนุมัติแผนฟื้นฟูและศาลล้มละลายกลางได้มีมติเห็นชอบด้วยแผน

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม “ทุนจดทะเบียน 756,939,463 บาท” เป็น “ทุนจดทะเบียน 24,156,939,463 บาท”

กันยายน : ศาลล้มละลายกลางได้ตั้งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารแผน

พ.ศ. 2559

มีนาคม :

– วันที่ 18 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ระดมทุนสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยเปลี่ยนแปลงจากทุนเดิม “756,939,463 บาท” เป็น “20,402,222,606 บาท”

– วันที่ 19 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางทรัพย์ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย คิดเป็นเงินจำนวน 529,784,548.64 บาท
– เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท ชลสิน จำกัด ได้ขายเงินลงทุน ในบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ และของบริษัท ชลสิน

สิงหาคม :

บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่การขยายธุรกิจไปยังประเทศข้างเคียง โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อหุ้น บริษัท ลาวงามกวางตุ้ง บ่อแร่ จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจและลงทุนการทำเหมืองแร่ทองแดง ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว

กันยายน :

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในการบริหารเหมืองแร่ดีบุกที่เมืองมะริด กับ Ngwe kabar Myanmar company limited ประเทศพม่า ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยในเดือน มกราคม 2560 และอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักร ในการผลิตคาดว่าจะสามารถเริ่มทำการผลิตดีบุกได้ภายในไตรมาสที่ 1/2560

ตุลาคม :

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการต่อ

พฤศจิกายน :

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศาลล้มละลายกลางได้นัดฟังคำสั่งยกเลิกแผนฟื้นฟู ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลาง