ประวัติศาสตร์ทุ่งคาฮาเบอร์

START

CaptionMiles

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานี โดยเน้นลงทุนในธุรกิจประกอบกิจการสำรวจ การทำเหมืองแร่ และการบริหารจัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2449

ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานของบริษัทจากประเทศอังกฤษและประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. 2523

เกิดการปรับเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยคนไทยเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและได้ขยายการดำเนินธุรกิจสู่เหมืองทองคำและแร่อื่นๆ

พ.ศ. 2536

ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมุ่งเน้นการสำรวจผลิตแร่สำคัญจากเหมืองภายในประเทศและนอกชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งประเทศในแถบอาเซียน

พ.ศ. 2556

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยให้บริษัทมีรูปแบบการประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานี ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชน