นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7

252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : +66 (0) 2695 4912

อีเมล์ : ir@tongkahharbour.com