ติดต่อเรา

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7

252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02 695 4912                       

แฟกซ์:   02 695 4420 

อีเมลล์:   Info@tongkahharbour.com