ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7

252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : +66 (0) 2 695 4912

อีเมล์ : pr@tongkahharbour.com