ข่าวประชาสัมพันธ์

THL 02

ทุ่งคาฯ รุกไม่หยุด เจาะตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ทุ่งคาฯ รุกไม่หยุด เจาะตลาดเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดทุ่งคาฯจับปากกาลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้นกับบริษัท ลาวงาม กวางตุ้ง บ่อแร่ จำกัด ผู้บริหารมั่นใจการร่วมมือในการประกอบกิจการสำรวจแร่และทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศักยภาพ

เนื่องจากลาวงามฯ เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานโดยถูกต้องตามกฎหมายในการทำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่ เมืองสุลูมารและเมืองมูละปะโมก แขวงจำปาสัก ในเนื้อที่ถึง 3.1 ตร.กม. แต่ยังขาดผู้ร่วมลงทุน และผู้สนับสนุนทางด้านงบประมาณในการลงทุนเจาะสำรวจ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และจัดจ้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ดังกล่าวข้างต้น ทุ่งคาฯจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนดังกล่าวเนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้านการทำสำรวจแร่รวมถึงการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่สูงและยาวนาน อีกทั้งผู้บริหารมั่นใจพื้นที่ 3.1 ตร.กม.ดังกล่าวมีศักยภาพสูง จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

โดยผู้บริหารกล่าวทิ้งท้ายว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นใดมากระทบ คาดว่าคงได้เห็นการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเชิงลึกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต

THL 01

ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมาร์

ทุ่งคาฯ กระจายการลงทุนใน AEC เซ็นสัญญารับจ้างผลิตเหมืองดีบุกในเมียนมาร์ ผู้บริหารแย้มรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรทันทีในไตรมาส 3 ปีนี้

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเหมืองหิน/ทองคำและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เซ็นสัญญารับทำเหมืองดีบุกใน เมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ มูลค่าโครงการเบื้องต้นกว่า 30 ล้านบาท

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนการขยายการลงทุนเหมืองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์กระจายรายได้และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของรายได้และกำไร โดยลดการพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจเหมืองทอง รวมทั้ง เป็นการนำความความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดการธุรกิจเหมืองดีบุกของบริษัทฯ ซึ่งมีมานานกว่า 111 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2448 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้นบริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ซี มิเนอรัล เมียนมาร์ จำกัด หรือ Sea Mineral Myanmar (SMM) ซึ่งเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่ในการรับสัญญาจ้างผลิตเหมืองดีบุก ขนาดพื้นที่ 50 เอเคอร์ ซึ่งมีประมาณการสินแร่ดีบุกที่ 107,211 กิโลกรัม โดยมีค่าความบริสุทธ์ของแร่อยู่ที่ 61-66% ในเมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้นมูลค่า 12.1 ล้านบาท โดยแบ่งกำไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนิน บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต่อ SMM ในสัดส่วน 70 : 30 ซึ่งการร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นช่วยให้ประหยัดระยะเวลาในการขออนุญาตในการประกอบกิจการจากทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังการสั่งซื้อเครื่องจักร นอกจากนี้ต้นทุนด้านประกอบการที่ต่ำและใช้เงินลงทุนไม่มาก จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรภายในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเหมือง

นักลงทุนเยี่ยมชมเหมืองทอง บจก.ทุ่งคำ

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ทางบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้พานักลงทุนทั้งหมด 18 ท่าน เยี่ยมชมเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยของ บจก.ทุ่งคำ โดยมีคุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ เป็นคนพาเยี่ยมชมและบรรยายถึงขบวนการผลิตตลอดจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งนักลงทุนยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหมืองฯและชุมชน

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชาวบ้านเข้าชมเหมืองพิสูจน์ความจริง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ จัดพาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพาเข้าชมเหมืองทองคำพิสูจน์ความจริง ชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองฯเกือบร้อยคนพากันเข้าชมเหมืองทองของบจก.ทุ่งคำ ที่จังหวัดเลย เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเหมืองมีมาตรการดูแลสภาพแวดล้อมและพี่น้องบริเวณใกล้เคียงอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน อีกทั้งทางเรายังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามทุกเรื่องที่สงสัยและอยากรู้